Neidio i'r prif gynnwy

Seiciatreg

Delwedd seiciatreg

Mae'r Ysgol Seiciatreg wedi ymrwymo i sicrhau bod Cymru'n cynnig rhaglen hyfforddi gynaliadwy o ansawdd uchel sy'n cael ei gyrru gan y cwricwlwm, gyda'r nod o gynhyrchu seiciatryddion o'r radd flaenaf a fydd yn darparu'r gofal gorau posibl i'w cleifion.

Mae seiciatryddion yn mwynhau cyfuniad o her ddeallusol a'r cyfle i wir ddeall y 'claf cyfan'. Mae seiciatreg yn cynnig amrywiaeth o ymarfer ar draws ystod eang o leoliadau clinigol a chymunedol.

Rhennir hyfforddiant seiciatreg yn dair blynedd o hyfforddiant craidd a thair blynedd o hyfforddiant arbenigedd. Sgiliau sylfaenol yn ogystal â chael blas ar feysydd mwy arbenigol fel iechyd meddwl plant a chaethiwed. Ar ôl cwblhau aelodaeth o Goleg Brenhinol y Seiciatryddion, mae hyfforddeion wedyn yn gymwys i wneud cais am gynllun hyfforddi arbenigol tair blynedd i ddilyn diddordebau mewn seiciatreg plentyn, oedolion, henaint, anabledd deallusol neu fforensig.

Mae hyfforddeion yng Nghymru yn elwa ar berthnasoedd cymheiriaid a phroffesiynol eithriadol gefnogol a safonau uchel o waith tîm. Mae hyfforddeion yng Nghymru hefyd yn mwynhau cysylltiadau agos â chyngor datganoledig y Coleg Brenhinol. Mae hyn yn caniatáu cyfleoedd i ddylanwadu ar bolisi ac ymarfer yn ymwneud ag iechyd meddwl ar lefel genedlaethol. Ar ben hyn, mae gan Gymru ganolfannau ymchwil ac ysgolion meddygol o ansawdd uchel, sy'n golygu bod gan hyfforddeion fynediad at arbenigwyr mewn ymchwil ac addysg os mai dyna yw eu diddordeb.

Fel rhan o fenter Llywodraeth Cymru, mae hyfforddeion yng Nghymru yn gymwys i dderbyn ad-daliad am gostau sefyll arholiadau aelodaeth MRCPsych am y tro cyntaf. Mae hyn yn unigryw i Gymru ac yn werth tua £2000 ar hyn o bryd.

Yn gyffredinol, mae Cymru'n darparu hyfforddiant clinigol o ansawdd uchel gyda mynediad at gyfleoedd eithriadol - i gyd mewn amgylchedd cyfeillgar a chefnogol.

Disgwylir i bob hyfforddai fod yn gyfarwydd â'r cwricwlwm perthnasol ar gyfer y rhaglen hyfforddi y maent wedi cofrestru arni. Gellir dod o hyd i fanylion ar wefan Coleg Brenhinol y Seiciatryddion.

Hyfforddiant uwch seiciatreg plant a'r glasoed

Mae seiciatreg plant a’r glasoed yn un o is-arbenigeddau seiciatreg sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl plant a’r glasoed.

Hyfforddiant seiciatreg graidd

Mae strwythur hyfforddiant seiciatreg graidd fel

Hyfforddiant uwch seiciatreg fforensig

Mae hon yn rhaglen hyfforddi tair blynedd mewn seiciatreg fforensig, a bydd ei chwblhau’n galluogi’r hyfforddeion llwyddiannus i gyflawni Tystysgrif Cwblhau Hyfforddiant (CCT) mewn Seiciatreg Fforensig

Hyfforddiant uwch seiciatreg oedolion cyffredinol

Mae ein rhaglen hyfforddi mewn seiciatreg Oedolion Cyffredinol (GA) yn gynllun mawr gyda swyddi yn Ne, Dwyrain, Gorllewin a Gogledd Cymru

Seiciatreg henoed

Is-arbenigedd Seiciatreg sy’n canolbwyntio ar iechyd meddwl a lles pobl hyn yw Seiciatreg yr Henoed. Mae yno nifer o feysydd sy’n caniatáu profiad clinigol ac academaidd ar y rhaglen.

Seiciatreg Anabledd Dysgu