Neidio i'r prif gynnwy

Llawfeddygaeth

Ysgol Llawfeddygaeth Cymru sy'n gyfrifol am Hyfforddiant Llawfeddygol Craidd (CST) yng Nghymru a Hyfforddiant Llawfeddygol Uwch ar draws deuddeg arbenigedd.

Dros y blynyddoedd, mae'r rhaglen hyfforddi llawfeddygol yng Nghymru wedi esblygu i sicrhau bod llawfeddygon wrth hyfforddi ar draws yr holl arbenigeddau llawfeddygol yn datblygu'r sgiliau craidd sydd eu hangen i ddod yn ymgynghorwyr hyderus a chymwys. Mae hyfforddwyr wedi ymrwymo i ddarparu amgylchedd cefnogol a meithrin sy'n caniatáu i hyfforddeion ragori ym mhob maes o'u hyfforddiant. Mae proffil ymchwil cryf o fewn y rhanbarth sy'n caniatáu cefnogaeth diddordebau academaidd tra'n dysgu crefft lawfeddygol rhywun.

Mae'r Ysgol Feddygfa yn gyson yn darparu addysg lawfeddygol o ansawdd uchel ac yn gweithio'n agos gyda Choleg Brenhinol y Llawfeddygon a AaGIC i sicrhau ein bod yn gwella ein canlyniadau a'n dilyniant yn barhaus trwy hyfforddiant.

Fel rhanbarth hyfforddi, mae Cymru'n cynnig cydbwysedd anhygoel mewn bywyd gwaith sy'n anodd ei guro mewn unrhyw ardal o'r wlad. Mae daearyddiaeth unigryw Cymru yn caniatáu mynediad rhwydd i'r arfordir, mynyddoedd a chefn gwlad sy'n golygu y bydd eich amser a dreulir gyda ni yn cyflawni gwaith i mewn ac allan o waith. Mae llawer o hyfforddeion sydd wedi hyfforddi yma yn dewis aros fel ymgynghorwyr am yr union reswm hwn.

Mae'r Ysgol Feddygfa yn edrych ymlaen at eich croesawu i'n teulu llawfeddygol. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, mae croeso i chi gysylltu â ni.

Uwch Dim Ysgol Llawfeddygaeth Cymru:

HEIW
Cardiothorasig

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer Cardiothorasig

Hyfforddiant Llawfeddygol Craidd

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer Hyfforddiant Llawfeddygol Craidd

HEIW
Llawdriniaeth Gyffredinol

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer Llawdriniaeth Gyffredinol

Niwrolawfeddygaeth

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer niwrolawfeddygaeth

Offthalmoleg

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer offthalmoleg

Clust, trwyn a gwddf

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer clust, trwyn a gwddf

Y Geg a'r Ên a'r Wyneb

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer geneuol a'r ên a'r wyneb

Llawfeddygaeth bediatrig

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer llawfeddygaeth bediatrig

Llawdriniaeth gosmetig

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer llawdriniaeth gosmetig

Trawma ac orthopedeg

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer Trawma ac orthopedeg

Wroleg

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer wroleg

Llawdriniaeth fasgwlaidd

Cysylltiadau a dolenni ar gyfer Cysylltiadau a dolenni ar gyfer