Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd a lles cyffredinol

Mae ein lles yn Bwysig

Mae iechyd a lles Staff y GIG yn ffactor Allweddol sy'n sail i berfformiad yn y gwaith, ymgysylltu yn y gweithle, a lefelau salwch.

Canllawiau ac offer defnyddiol sy'n anelu at gefnogi iechyd a lles y gweithlu.

Cymdeithas Gofal Dwys: Llyfrgell Adnoddau Llesiant

Cyfres o bosteri i wella dealltwriaeth o lesiant seicolegol yn y gwaith, yr effaith y mae  diffygion llesiant yn gallu eu cael a beth allwn ni ei wneud mewn ymateb.  Yn cynnwys awgrymiadau ar gyfer ymdrin â sefyllfaoedd eithriadol fel COVID-19 a gwaith bob dydd ym maes gofal critigol.