Neidio i'r prif gynnwy

Lles ariannol

Salary Finance

Mae ‘Salary Finance’ yn darparu:

  •  
  • Cyngor a chanllawiau ar gyllidebu, cynilo a rheoli dyled.
  • Cynlluniwr cyllideb, i reoli gwariant eich cartref.
  • Defnydd o’i chwaer-gwmni, ClearScore, i wirio'ch sgôr yn ddi-dâl.
  • Cyfrifiannell cynilo i ganfod am ba hyd mae angen i chi gynilo a faint mae angen i chi ei gynilo

Cliciwch ar y ddolen isod i ddarganfod mwy:

Salary Finance – Hwb Llesiant Ariannol.

HelpwrArian

Mae HelpwrArian yn ymuno arian a chanllawiau pensiynau gyda’I gilydd i'w gwneud hi'n gyflymach ac yn haws i ddod o hyd i'r cymorth cywir, mae Helpwr Arian yn dwyn ynghyd cefnogaeth a gwasanaethau tri darparwr arweiniad ariannol a gefnogir gan y llywodraeth: y Gwasanaeth Cyngor Arian, y Gwasanaeth Cynghori ar Bensiynau a Pension Wise.

 

Llywodraeth Cymru

Cymorth ariannol a allai fod ar gael i’ch helpu.

Cael help gyda chostau byw - Gwefan Llywodraeth Cymru.