Neidio i'r prif gynnwy

Bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Mae’r dudalen hon yn cynnwys adnoddau a chymorth sydd wedi’u cynllunio’n benodol ar gyfer ein staff sy’n Bobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig (BAME).

Welsh government

Llywodraeth Cymru

Cynlluniwyd Adnodd Asesu Risg COVID-19 ar gyfer y Gweithlu Cymru Gyfan i fod yn addas i’w ddefnyddio ar gyfer pob aelod o staff y maes iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r Adnodd yn eich helpu chi i ystyried eich ffactorau risg personol ar gyfer COVID-19 a beth allwch chi ei wneud i’ch helpu i gadw’n ddiogel.

BAME

Lein cymorth BAME Cymru

Mae lein cymorth BAME Cymru yn darparu gwybodaeth am iechyd, gwaith, eich hawl i fudd-daliadau, addysg. cartrefi, diogelwch personol.

0300 2225720 - ar gael dydd Llun i ddydd Gwener rhwng 10.30 ac 14.30.