Neidio i'r prif gynnwy

Gwefannau lles

Isod, ceir amrywiaeth o adnoddau llesiant gan sefydliadau o wahanol adrannau GIG Cymru a Gofal Cymdeithasol Cymru.

Bydd y dolenni hyn hefyd yn eich cyfeirio at ragor o wybodaeth am sut y gall eich sefydliad ddarparu cymorth a chyngor i chi.

*Nodwch: Mae rhai dolenni at ddefnydd staff yn unig. Bydd angen i chi fewngofnodi i rwydwaith eich bwrdd iechyd i allu eu defnyddio.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru.

Iechyd Cyhoeddus Cymru

HEIW

Addysg a Gwella Iechyd Cymru

Uned Cymorth Proffesiynol

Mae’r Uned Cymorth Proffesiynol yn cefnogi hyfforddeion yng Nghyfarwyddiaeth Feddygol Addysg a Gwella Iechyd Cymru (meddygaeth, deintyddiaeth, fferylliaeth) ac mae’n barod i gynnig cymorth a chyngor.

HEIW.professionalsupport@wales.nhs.uk 

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan yr Uned Cymorth Proffesiynol.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Gweithwyr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cliciwch isod i fynd i dudalennau Mynediad Agored Lles a Gwybodaeth Staff gwefan y Bwrdd:

Partneriaeth Cydwasanaethau

Gwasanaethau Gwybodeg