Neidio i'r prif gynnwy

Iechyd a lles

Our frontline

Gwasanaeth cymorth a ddatblygwyd gan NHS England yw Our Frontline. Mae’n cynnig cymorth un-i-un drwy’r amser, ar y ffôn neu drwy neges destun, gan wirfoddolwyr hyfforddedig, ac adnoddau, awgrymiadau a syniadau i ofalu am eich iechyd meddwl.

Wefan 'Our Frontline'

Mae’n ffynhonnell gyffredinol ddefnyddiol, ond os ydych angen cymorth lleol ewch i wefan eich bwrdd iechyd lleol.

NHS people

Mae ‘Our NHS People’ yn cefnogi staff y GIG i reoli eu hiechyd a’u lles eu hunain wrth ofalu am eraill.

Wefan 'Our NHS People'.

Mae’n ffynhonnell gyffredinol ddefnyddiol, ond os ydych angen cymorth lleol ewch i wefan eich bwrdd iechyd lleol.

Minded

Mae MindEd wedi dewis y cyngor a’r awgrymiadau gorau gan banel mawr o arbenigwyr rhyngwladol. Mae’n adnodd ar gyfer holl staff rheng flaen, a gafodd ei greu gan NHS Health Education England mewn partneriaeth â NHS England-Improvement, gyda chefnogaeth gan Sgiliau Gofal.

National wellbeing hub

Mae’r adnodd hwn, a ddatblygwyd gan Lywodraeth yr Alban, yn seiliedig ar egwyddorion cymorth cyntaf seicolegol. Mae hyn yn golygu eu bod yn darparu cyngor a chymorth ar gyfer eich anghenion ymarferol bob dydd a’ch perthnasoedd, yn ogystal ag awgrymiadau ar hunanofal, i’ch helpu chi i ymdopi â’r heriau rydych chi’n eu hwynebu yn ystod y pandemig.