Neidio i'r prif gynnwy

Llinellau cymorth

Samaritans

Mae AaGIC, mewn cydweithrediad â Llywodraeth Cymru a’r Samariaid wedi lansio llinell gymorth llesiant gyfrinachol newydd i weithwyr y GIG a gweithwyr gofal cymdeithasol yng Nghymru.

0808 16 42 777 - Gellir ffonio’r llinell gymorth Cymraeg i weithwyr a gwirfoddolwyr y GIG a gofal cymdeithasol yn ddi-dâl, ac mae ar gael bob nos rhwng 7pm ac 11pm.

Able futures

Gall Able Futures helpu iechyd meddwl yn y gwaith drwy ddarparu cyngor, gwybodaeth a chymorth ac mae’n parhau i ddarparu cymorth ar gyfer iechyd meddwl yn ystod argyfwng COVID-19. 

HHP

Mae Health for Health Professionals (HHP)  ar gael dros y ffôn, o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9am - 5pm (ac eithrio Gwyliau Banc).

0800 058 2738 

 

CALL

Mae Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru yn llinell gyngor a gwrando gymunedol sy’n cynnig gwasanaeth gwrando a chymorth cyfrinachol. 

Rhadffôn: 0800 132 737
Neu tecstiwch help i: 81066

Wefan Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Cymru.

 

RCS

Mae Cymorth yn y Gwaith yn darparu mynediad cyflym, rhad ac am ddim i ystod o therapïau siarad un i un i’ch helpu i reoli straen a meithrin gwytnwch, lleihau pryder neu ddelio â newidiadau yn y gwaith.

Gwefan 'Cymorth yn y Gwaith'