Neidio i'r prif gynnwy

Llinellau cymorth

 
Able futures

Able Futures

Gall Able Futures helpu iechyd meddwl yn y gwaith drwy ddarparu cyngor, gwybodaeth a chymorth ac mae’n parhau i ddarparu cymorth ar gyfer iechyd meddwl yn ystod argyfwng COVID-19. 

Samariaid

Bob 10 eiliad, mae'r Samariaid yn ymateb i alwad am help.

Rydyn ni yma, ddydd neu nos, i unrhyw un sy'n cael trafferth ymdopi, sydd angen rhywun i wrando heb farn na phwysau.

Mae'r Samariaid nid yn unig ar gyfer yr eiliad o argyfwng, rydym yn cymryd camau i atal yr argyfwng.

Samariaid Cymru

Rhadffôn:  116 123

Canopi

Mae Canopi ar gael drwy alwad ffôn, o ddydd Llun i ddydd Gwener 9am - 5pm (ac eithrio Gwyliau Banc).

Gwefan Canopi

CALL

Llinell Gymorth Iechyd Meddwl i Gymru

Mae Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Gymru yn llinell gyngor a gwrando gymunedol sy’n cynnig gwasanaeth gwrando a chymorth cyfrinachol. 

Rhadff 0800 132 737

Neu tecstiwch help i: 81066

Wefan Llinell Gymorth Iechyd Meddwl ar gyfer Gymru.