Neidio i'r prif gynnwy

Cynlluniau deintyddol sylfaenol

Two dentists smiling

Dental Foundation Training (DFT) is normally undertaken during the first two or three years following graduation.

Mae graddedigion yn ymuno fel perfformwyr cyflogedig â phractis cymeradwy gydag Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol a benodwyd yn Oruchwylwyr Addysgol. Yn ystod y tri thymor academaidd, bydd Deintyddion lefel Sylfaen yn cael eu rhyddhau am ddiwrnod i ddilyn rhaglen addysgol a gynlluniwyd i’w haddysgu yn yr agweddau clinigol a gweinyddol ar ddeintyddiaeth yn y GIG. Mae gofyn i Oruchwylwyr Addysg fynychu gweithgareddau addysgol penodol i’w harfogi ar gyfer eu cyfrifoldebau goruchwylio a hyfforddi.

Yng Nghymru mae’r cynlluniau deintyddol sylfaenol canlynol i gyd yn dechrau ym mis Medi bob blwyddyn.