Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant Deintyddol Sylfaen Cynnig Recriwtio Uwch Cymru (DFT WERO)

Cwblhewch eich blwyddyn hyfforddiant sylfaen deintyddol (DFT) gyda chymorth ariannol, academaidd a lles gwell.

Mae WERO DFT yn fenter recriwtio leol newydd.  Rydym yn cynnig pecyn cymorth gwell i hyfforddeion sy'n cwblhau hyfforddiant sylfaen ddeintyddol (DFT) mewn practisau deintyddol gwledig penodol yng Ngorllewin, Gogledd a Chanolbarth Cymru.

 

Manteision WERO
  • Cyfle i astudio mewn rhaglen DFT o ansawdd uchel yng nghefn gwlad Cymru 
  • £5000+ o grant byw yng nghefn gwlad i helpu gyda chostau byw
  • Rhaglen diwrnod astudio wythnosol ragorol yn ymdrin â phynciau craidd a phynciau y gofynnir amdanynt yn aml, a gafodd sgôr uchel gan hyfforddeion blaenorol
  • Ffioedd arholiad MFDS Rhan 1 yn cael eu talu gan AaGIC (bydd cost un eisteddiad yn cael ei had-dalu ar ôl pasio)
  • Cyllideb astudio o £600 ar gael i'w defnyddio tuag at baratoi ar gyfer arholiadau MFDS neu debyg
  • Mynediad am ddim i ddeunyddiau a chyfleusterau hyfforddi o ansawdd uchel
  • Hyfforddiant Gwella Ansawdd (QI) wedi'i ddarparu, a chymorth i redeg a chyhoeddi eich prosiectau QI eich hun
  • Gwell cymorth bugeiliol a lles trwy eich Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddiant ac Uned Cymorth Broffesiynol (PSU) AaGIC
  • Gwybod ble mae gennych le ar gyfer DFT ym mis Ebrill, dri mis cyn i gynigion ddod allan drwy'r system Recriwtio Genedlaethol
  • Byw yng nghefn gwlad hardd Cymru gyda mynediad rhagorol i weithgareddau awyr agored

 

Pwy all wneud cais am WERO?

I wneud cais, mae'n rhaid eich bod wedi graddio neu disgwylir i chi raddio o Ysgol Ddeintyddol yn y DU erbyn dechrau'r swydd ym mis Medi 2023.

Yn ogystal, rhaid i chi fodloni'r fanyleb person ar gyfer proses recriwtio genedlaethol hyfforddiant sylfaen deintyddol 2022-23.

Rhaid i chi hefyd beidio â chwblhau DFT na'r VT rhagflaenol o'r blaen.

Gan mai nod y cynllun hwn yw cynyddu recriwtio i weithlu Cymru, rhaid bod gennych gysylltiad â Chymru eisoes. Er enghraifft, bod yn hanu o Gymru, yn siarad Cymraeg, neu wedi byw neu astudio yng Nghymru o'r blaen. Os nad ydych yn cyd-fynd ag unrhyw un o’r meini prawf hyn, ond bod gennych chi gysylltiadau teuluol neu gysylltiadau cryf eraill â Chymru, efallai y cewch eich ystyried fesul achos.

 

Pam cafodd WERO ei greu?

Efallai nad yw rhai practisau deintyddol mewn rhannau gwledig o Gymru yn ddewis cyntaf i hyfforddai wrth ddewis rhanbarth i weithio ynddo, er gwaethaf ansawdd rhagorol yr hyfforddiant ac adolygiadau cadarnhaol iawn gan hyfforddeion y gorffennol.

Er mwyn cymell y swyddi hyn, mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi lansio menter newydd o'r enw WERO (Cynnig Recriwtio Gwell Cymru ar gyfer Deintyddiaeth).

Rhestrir y pecyn cymorth llawn isod ac mae'n cynnwys gwell cyfleoedd hyfforddi a grant byw yng nghefn gwlad unwaith ac am byth i adlewyrchu'r gost o adleoli i ardal newydd a hefyd cynnal cysylltiadau cymdeithasol presennol. Gobeithiwn y bydd hyn yn cael y fantais ychwanegol o ddangos ardal newydd wych o’r wlad nad ydynt efallai wedi ystyried gweithio ynddi o’r blaen i hyfforddeion.

 

Derbyniad 2023/24 - recriwtio lleol
Rownd 1

Rownd 2

 

FAQs

Ym mis Ionawr 2023, cafwyd cyflwyniad am gynllun WERO i Ysgol Ddeintyddol Caerdydd. Isod ceir recordiad o'r cyflwyniad: