Neidio i'r prif gynnwy

Caerdydd a'r Barri

Two dentists training

Mae’r ganolfan Diwrnod Astudio ar gyfer Cynllun Caerdydd a’r Barri wedi’i lleoli yn y Ganolfan i Ôl-raddedigion yn Ysbyty Llandochau, sydd tua 4 milltir o ganol dinas Caerdydd, prifddinas Cymru.

Lleolir y Ganolfan Ddeintyddol i Ôl-raddedigion yn Adeilad Academaidd Ysbyty Llandoche sy’n hygyrch ac sydd â digon o le parcio ar y safle. Mae gan y Ganolfan gyfleusterau ardderchog, gan gynnwys unedau deintyddol ar gyfer hyfforddiant ymarferol, darlithfeydd ac ystafelloedd seminar gyda’r offer angenrheidiol, cyfleusterau TG a llyfrgell. Mae ffreutur a chaffi ar y safle.

Mae Cyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi, Richard Jones, wedi bod yn gweithio mewn practis Deintyddol Cyffredinol ers 1994, gan fod yn rhan o’r garfan gyntaf i ymgymryd â Hyfforddiant Galwedigaethol gorfodol. Mae wedi bod yn Bartner mewn practis ers dros 20 mlynedd ac mae hefyd wedi gweithio yn adran Adferol Ysbyty Treforys rhwng 1995 a 2003 fel cynorthwy-ydd clinigol. Mae ei bractis deintyddol wedi bod yn ymwneud yn helaeth â diwygio cysylltiadau. Ar hyn o bryd, mae hefyd yn gweithio i ddau Fwrdd Iechyd fel Ymgynghorydd Ymarfer Deintyddol Gofal Sylfaenol ac mae’n Diwtor Deintyddol gydag Addysg a Gwella Iechyd Cymru. Bydd yn rhoi cymorth i chi ymarfer yn ddiogel o fewn eich lefelau cymhwysedd eich hun.

Mae gan gynllun Caerdydd a’r Barri amrywiaeth o gyflwyniadau seminar, gweithdai, sesiynau ‘ymarferol’, ymweliadau â phractis a chynadleddau preswyl. Mae’r pynciau’n amrywiol, ac yn cael eu hadolygu’n gyson, ond fel arfer mae’n canlynol yn eu mysg: amddiffyn plant, hyfforddiant efelychu METI, llawfeddygaeth ar y geg, endodonteg, materion moesegol a chyfreithiol, rheolaeth ariannol a deall rheoliadau’r GIG, a llawer o bynciau eraill.

Mae’r rhan fwyaf o’r Practisiau Hyfforddiant Sylfaenol wedi eu lleoli yng Nghaerdydd a’r cyffiniau. Mae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd o ran chwaraeon rhyngwladol a diwylliant ac mae’n ddinas fywiog a hardd sy’n cynnig rhywbeth i bawb. O gyffro bywyd cyffrous dinas i heddwch a llonyddwch yr arfordir a chefn gwlad, mae Parc Cenedlaethol deniadol Bannau Brycheiniog o fewn pellter cyfleus. Caerdydd yw cartref Stadiwm y Mileniwm a llawer o adeiladau deddfwriaethol. Mae’n ddinas sy’n meddu ar dreftadaeth ac uchelgais ac mae ganddi gysylltiadau ffyrdd, rheilffyrdd a meysydd awyr rhagorol. Mae llawer o hyfforddeion, ar ôl cwblhau eu blwyddyn hyfforddi, yn hapus i setlo yn yr ardal.

Cysylltu: