Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol

Dental implant

** Cyngor ar COVID-19 i weithwyr gofal iechyd proffesiynol: **

Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol yw’r cam cyntaf mewn addysg ôl-radd barhaus ar ôl graddio ac fe’i cydnabyddir fel rhan o lwybrau gyrfa ym mhob rhan o’r proffesiwn deintyddol. Mae newidiadau blaengar ar waith i integreiddio’r rhaglenni hyn i raglenni hyfforddiant deintyddol sylfaenol ffurfiol.

Ar hyn o bryd, mae’r adran ddeintyddol aer gyfer ôl-raddedigion yn cynnig cyfleoedd i gwblhau blwyddyn o Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol (DFT). Mae hyn yn cyfateb i un flwyddyn o hyfforddiant galwedigaethol yn gweithio mewn gwasanaethau deintyddol cyffredinol/Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol mewn practis hyfforddi cymeradwy, gydag un diwrnod yr wythnos yn cael ei neilltuo ar gyfer astudiaeth addysgol. Mae rhagor o wybodaeth am bob cynllun ar gael ar y safle hwn.

Adnoddau cysylltiedig: Cwricwlwm Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol

Cysylltu: Gabrielle Lloyd, Rheolwr Hyfforddiant Deintyddol Sylfaenol