Neidio i'r prif gynnwy

Bro Morgannwg a Bannau Brycheiniog

Dentist

Mae Cynllun Bro Morgannwg a’r Bannau wedi’i leoli yn yr Uned Addysgu Deintyddol yn y Porth, uned hyfforddi amlddisgyblaethol o’r radd flaenaf gyda chyfleusterau hyfforddi rhagorol gan gynnwys ystafell hyfforddi 18 uned gyda phennau cogio a theatr ddarlithio 100 sedd bwrpasol. Mae’r Uned bellter cerdded byr o orsaf drenau’r Porth (daliwch y drên i Dreherbert, oddeutu bob 30 munud, ac nid yw ond 40 munud o daith o orsaf Ganolog Caerdydd).

Mae cynllun Morgannwg, y Fro a Bannau Brycheiniog yn cynnwys cymysgedd o gyflwyniadau seminar, gweithdai, sesiynau ‘ymarferol’, ymweliadau ymarfer a chynadleddau preswyl. Mae’r pynciau’n amrywiol, ac yn cael eu hadolygu’n gyson, ond gallant fel arfer gynnwys: amddiffyn plant, hyfforddiant efelychu METI, llawfeddygaeth ar y geg, endodonteg, materion moesegol a chyfreithiol, rheolaeth ariannol a deall rheoliadau’r GIG.

Ethos cynllun Morgannwg, y Fro a’r Bannau yw ysbrydoli, cefnogi a chyflawni, ac rydym yn ffodus o gael safon uchel iawn o oruchwylwyr addysgol profiadol ac ymroddedig i’ch helpu i gyflawni eich nodau.

Roedd Rob Davies – Cyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Cynllun Morgannwg, y Fro a’r Bannau, yn rhan o’r gwaith cyntaf fel Goruchwyliwr Addysgol yn ei bractis deintyddol Cymysg ac mae ganddo dros 15 mlynedd o brofiad hyfforddi ymarferol. Oherwydd ei ddiddordeb mewn hyfforddi a mentora deintyddion ifanc, penderfynodd Rob symud ymlaen i fod yn Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi. Mae’n Gymrawd o Gyfadran Hyfforddwyr Deintyddol, Coleg Brenhinol y Llawfeddygon yng Nghaeredin ac mae’n hyrwyddo dysgu a mentora grwpiau bach yn ei grwpiau.

Mae gan Rob berthynas ardderchog gyda’r goruchwylwyr addysgol ar Gynllun Morgannwg, y Fro a Bannau Brycheiniog i sicrhau eich bod yn cael blwyddyn sylfaen lwyddiannus a boddhaus.

Gwyliwch y fideo isod i weld hyfforddai blaenorol ar gynllun Morgannwg, y Fro a Bannau Brycheiniog yn trafod ei brofiad.

Cysylltu: