Neidio i'r prif gynnwy

Ymarfer uwch ac estynedig

Fferyllydd gyda chleient

Wrth i’r GIG addasu i’r newidiadau yn anghenion y boblogaeth, mae mwy a mwy o alw ar fferylliaeth i gynnig gwasanaethau ymarfer uwch i gleifion.

Mae AaGIC yn cynnig cyfleoedd dysgu ymarfer uwch i hybu datblygiad parhaus gweithwyr fferyllol proffesiynol.

Ar hyn o bryd rydym yn helpu ymarferwyr i gwblhau ystod o gyrsiau i hybu datblygiad sgiliau clinigol i reoli cyflyrau acíwt, rhagnodi annibynnol a sgiliau ymchwil, gan nifer o brifysgolion ledled Cymru.

Rydym hefyd yn cynnig cefnogaeth i weithwyr fferyllol proffesiynol i gwblhau fframweithiau cymhwysedd mewn dau faes.

  • Fferyllwyr sy’n gweithio mewn rhaglenni pontio meddygon teulu, sy’n cynnwys 12 mis o gymorth tiwtor arbenigol, i alluogi’r dysgwr i ddatblygu’r set sgiliau gofynnol.
  • Fframwaith ymarfer uwch Technegwyr Fferyllol, sy’n cynnwys 12 mis o fentora.