Neidio i'r prif gynnwy

Cynllunio'r gweithlu

Haniaeth o bobl yn dal dwylo

Rydym yn cynnig arweinyddiaeth strategol yng Nghymru i ddatblygu gwybodaeth am y gweithlu a gweithgarwch cynllunio i allu trawsnewid y gweithlu.

Rydym yn gweithio i:

  • sicrhau bod comisiynu addysg a datblygiad fferyllol yn cyflawni uchelgeisiau Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach ac amcan strategol AaGIC
  • gwella ansawdd a chyflawnder data’r gweithlu fferyllol amlsector (gan gynnwys arwain ar ddatblygu diffiniadau o rolau swyddi a safoni terminoleg)
  • sicrhau bod sgiliau cynllunio’n cael eu datblygu’n briodol yn y gweithlu fferyllol ym mhob maes ymarfer
  • cynnig mewnwelediad a gwybodaeth ddadansoddol sy’n hybu datblygiad ffurf y gweithlu’n awr ac yn y dyfodol
  • gwneud fferylliaeth yn fwy amlwg ym mhrosesau cynllunio Byrddau Iechyd a Chlystyrau Gofal Sylfaenol gyda naratif clir sy’n cyd-fynd â Fferylliaeth: Cyflawni Cymru Iachach a Strategaeth Gweithlu Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru.