Neidio i'r prif gynnwy

Datblygiad proffesiynol parhaus + (DPP+)

Dyn yn chwerthin o flaen gliniadur

Mae’r rhaglen DPP+ yn cynnig cyfleoedd dysgu i weithwyr fferyllol proffesiynol i wella ymhellach ac i ddangos eu sgiliau proffesiynol.

Mae’r rhaglenni wedi’u cynllunio i ymestyn sgiliau’r unigolion i ymateb i amgylchedd sy’n newid a rôl gweithwyr fferyllol proffesiynol wrth iddi ehangu i gynnwys darparu gwasanaethau i gleifion.

Mae ein rhaglenni DPP+ yn rhaglenni Lefel 4 achrededig sy’n golygu bod yn rhaid i ddysgwyr gyflwyno portffolio o dystiolaeth i gael ei asesu, fel rhan o’r credydau a ddyfernir. Ar ôl cofrestru ar y rhaglenni hyn, bydd yn ofynnol i ddysgwyr fynychu holl ddyddiadau’r rhaglen a chyflwyno portffolio sy’n ateb y gofynion asesu.

Mae AaGIC yn cadw’r hawl i hawlio ffioedd rhaglenni’n ôl am gostau sy’n codi, os na fydd dysgwyr yn bresennol ar y dyddiadau gofynnol a/neu’n cyflwyno portffolio i’w asesu.

  • Dolen i’r rhaglen DPP+ yma