Neidio i'r prif gynnwy

Datblygiad proffesiynol parhaus

Menyw yn ysgrifennu ar bapur

Mae Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) yn rhan hanfodol o ail-ddilysu i bob gweithiwr fferyllol proffesiynol.

Mae gan AaGIC bortffolio sylweddol o adnoddau ar-lein mewn amrywiaeth o fformatau: e-Ddysgu, recordiadau o weminarau, ar gael i’ch helpu gyda DPP boed wedi’i gynllunio neu heb ei gynllunio neu os hoffech edrych eto ar faes penodol o’ch ymarfer.

  • Dolen at adnoddau ar-lein yma.

Mae rhaglen o ddigwyddiadau DPP byw yn cael ei chyflwyno drwy gydol y flwyddyn ac mae’r digwyddiadau’n agored i bobl gweithiwr fferyllol proffesiynol sy’n byw ac yn gweithio yng Nghymru, beth bynnag fo’u sector.

Mae pynciau’n cynnwys meysydd therapiwtig a sgiliau cyfredol sy’n berthnasol i ymarfer ac mi allant fod yn sector benodol.

Gellir mynychu’r digwyddiadau hyn am ddim ac argymhellir eich bod yn cofrestru’n gynnar i sicrhau eich lle.

  • Dolen ar raglen o ddigwyddiadau DPP yma.