Neidio i'r prif gynnwy

Arfarnu rolau hyfforddwyr

Man and woman talking

Bydd pob hyfforddwr yn un o'r pedair rôl hyfforddi gydnabyddedig yn derbyn arfarniad blynyddol neu Adolygiad Datblygu Perfformiad (os yw'n berthnasol) yn ymwneud â'u rôl(au) fel hyfforddwr. I glinigwyr, bydd rôl yr hyfforddwr yn cael ei arfarnu fel rhan o arfarniad practis cyfan y GIG.

Mae’n ofynnol i hyfforddwyr ddarparu tystiolaeth i ddangos eu bod yn bodloni gofynion y rôl, gan gynnwys ymgymryd â Datblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP) perthnasol yn gyson. Gall tystiolaeth fod ar sawl ffurf gan gynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i, dystysgrifau presenoldeb mewn digwyddiadau DPP, myfyrdodau ar weithgaredd a wnaed ac adborth a dderbyniwyd wrth gydweithwyr/hyfforddeion.

Dylid cofnodi neu lanlwytho tystiolaeth i lywio arfarniad practis cyfan y GIG i'r System Gwerthuso ac Ailddilysu Meddygol (MARS). Mae MARS yn caniatáu i hyfforddwyr ddewis pa un o'r pedair rôl(au) hyfforddi cydnabyddedig y maen nhw’n eu cyflawni fel y gellir trafod rôl(au) hyfforddwr fel rhan o'r arfarniad.

Am wybodaeth bellach ynglŷn â MARS, cysylltwch ag uned Cymorth Ailddilysu AaGIC neu ewch i wefan MARS.