Neidio i'r prif gynnwy

Cyfleoedd datblygu proffesiynol

Pobl yn edrych ar bapurau

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynhyrchu cylchlythyr chwarterol i hyfforddwyr er mwyn eu cyfeirio at gyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) lleol, cenedlaethol ac ar-lein mewn perthynas â’r rôl(au) addysgol.

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynhyrchu cylchlythyr chwarterol i hyfforddwyr er mwyn eu cyfeirio at gyfleoedd Datblygu Proffesiynol Parhaus (DPP) lleol, cenedlaethol ac ar-lein mewn perthynas â’r rôl(au) addysgol. cytundeb hyfforddwyr meddygol. Gall hyfforddwyr benderfynu ei defnyddio unrhyw bryd drwy fewngofnodi i’w cyfrif TAG a thicio’r blwch caniatâd. Cyhoeddir y cylchlythyr diweddaraf hefyd ar y dudalen hon, a bydd yr un nesaf yn cael ei gyhoeddi ym mis Medi 2020.

Efallai y bydd hyfforddwyr yn awyddus i gysylltu â’u Canolfan Addysg leol neu Gyfarwyddwr y Rhaglen Hyfforddi a allai roi gwybodaeth bellach am gyfleoedd datblygu posibl.

Cymwysterau ffurfiol

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o raglenni addysg feddygol ôl-raddedig yn amrywio o radd meistr a diplomau ôl-raddedig mewn addysg feddygol i gyrsiau byrion a modiwlau unigol y gellir eu hastudio naill ai wyneb yn wyneb neu o bell.

Mae Prifysgol Abertawe hefyd yn cynnig gradd meistr, diploma ôl-raddedig a thystysgrif ôl-raddedig mewn addysg feddygol.

Cyfleoedd dysgu ar-lein

Mae Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerdydd yn cynnig amrywiaeth o ‘ganllawiau ‘sut i…’ ar amrywiaeth o faterion mewn addysg feddygol. Mae’r canllawiau am ddim a'r bwriad yw darparu crynodeb cynhwysfawr o ystod o bynciau addysgol mewn fformat hygyrch ar gyfer clinigwyr prysur.

Mae Prifysgol East Anglia (UAE) yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau byrion ar-lein i Oruchwylwyr Clinigol sydd wedi’u datblygu gan grŵp amlddisgyblaethol o addysgwyr clinigol o Ysgol Feddygaeth Norwich. Mae mynediad sylfaenol i'r cyrsiau am ddim ac mae yna amryw o opsiynau i uwchraddio'ch mynediad am ffi. Y cyrsiau sy’n cael eu cynnig yw:

Darparwyr allanol DPP

Gall y sefydliadau canlynol hefyd ddarparu cyfleoedd datblygu proffesiynol ar gyfer hyfforddwyr: