Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun Gwên yn y yn y ddeintyddfa

Designed to smile logo

Cynllun Gwên yw Rhaglen Genedlaethol Llywodraeth Cymru i Wella Iechyd y Geg. Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) a’r Tîm Iechyd Deintyddol Cyhoeddus wedi datblygu modiwl e-ddysgu ar gyfer timau deintyddol yng Nghymru.

Mae’r cwrs yn tywys gweithwyr proffesiynol ym maes deintyddiaeth drwy brosiect gwella ansawdd ar-lein i wreiddio gofal ataliol seiliedig ar dystiolaeth a chyngor i blant rhwng 0 a 6 oed yn eu practis.

Sut mae’r cwrs wedi’i strwythuro?

Mae’r Cynllun Gwên yn y ddeintyddfa yn cynnwys naw sesiwn. Mae’r sesiynau hyn yn ymdrin ag amrywiaeth o bynciau, yn cynnwys:

  • crynodeb o’r canllawiau diweddaraf sy’n seiliedig ar dystiolaeth ynghylch gofal ataliol a chyngor i blant ifanc
  • golwg ar weithgareddau Cynllun Gwên yn eich ardal
  • sut i ganfod cyfleoedd i wella o fewn eich practis o ran gofal deintyddol i blant chwech oed ac iau
  • sut i gynnal profion newid o ran gofal ataliol a chyngor i blant chwech oed ac iau
  • sut mae gwerthuso a yw'r newidiadau rydych wedi'u profi wedi bod yn llwyddiannus.

Pwy all gofrestru i gymryd rhan yn y Cynllun Gwên yn y ddeintyddfa?

Mae Cynllun Gwên yn y ddeintyddfa yn addas ar gyfer holl aelodau’r tîm deintyddol sydd wedi cofrestru gyda’r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (CDC). Hoffem yn arbennig annog gweithwyr proffesiynol ym maes gofal deintyddol (hylenwyr deintyddol, therapyddion deintyddol a nyrsys deintyddol) i ystyried cofrestru i gymryd rhan.

Beth yw’r manteision?

  • Ennill Cymhwyster – Bydd Dysgwyr sy’n cwblhau’r cwrs hwn yn cael Achrediad ‘Gwella Ansawdd Gyda’i Gilydd’ Seren Arian
  • Datblygiad Proffesiynol Parhaus Dilys – Mae cwblhau’r cwrs hwn yn bodloni meini prawf addysgol y CDC ar gyfer 10 awr o ddatblygiad personol parhaus (DPP) gwiriadwy
  • Dysgwch am Gynllun Gwên – Gall defnyddwyr ddysgu mwy am Gynllun Gwên a dod o hyd i sesiwn ddysgu ymarfer am ddim gan dîm lleol Cynllun Gwên
  • Gwella Gofal Ataliol – Gwella ansawdd y gofal ataliol a’r cyngor a roddir i blant ifanc sy’n mynychu eich clinig deintyddol

NB Ebrill 2023 Oedi mewn prosiectau

Ar hyn o bryd mae D2S yn cael diweddariadau angenrheidiol er mwyn i'r fenter QI hon gael ei hintegreiddio'n llwyddiannus i'n System Rheoli Dysgu newydd. Os ydych wedi cofrestru'n ddiweddar i ddechrau prosiect, yna byddwn mewn cysylltiad â chi i gadarnhau dyddiad cwblhau. Mae cymorth ar gael i chi gan eich Addysgwr Deintyddol QI pe bai angen hyn arnoch.

Ni fyddwn yn gallu derbyn unrhyw gofrestriadau newydd ar gyfer prosiectau tan fis Medi 2023. Cyn gynted ag y bydd gennym ein platfform newydd i gefnogi D2S byddwn yn postio'r wybodaeth hon yma.

Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch, cysylltwch â D2S AaGIC.