Neidio i'r prif gynnwy

SOSET - adnodd optimeiddio sgiliau

Good Clinical Practice logo

Mae’r Adnodd Hunanwerthuso Optimeiddio Sgiliau (SOSET) yn adnodd datblygu tîm deintyddfa, sy’n galluogi’r tîm cyfan i ganolbwyntio ar sut maen nhw’n mynd i’r afael â dull ‘cyfuniad sgiliau’/gwaith tîm ar gyfer darparu gofal iechyd y geg yn effeithiol.

Fe’i defnyddir yn ystod sesiwn hwyluso gyda’ch Addysgwr Gwella Ansawdd lleol. Mae paratoi ar gyfer a defnyddio’r SOSET yn cymhwyso pob cyfranogwr am ddwy awr DPP y gellir ei ddilysu. Mae defnyddio SOSET yn cyd-fynd â’r pwyslais ar gyfuniad o sgiliau gyda’r ffocws ar atal yn unol â diwygiadau contract Llywodraeth Cymru, y GIG a gwasanaethau deintyddol cyffredinol a gofal iechyd darbodus.

I gael rhagor o wybodaeth, gweler y dogfennau canlynol:

For more information please see the following documents: