Neidio i'r prif gynnwy

Offeryn Gwella Ansawdd ar gyfer ymbelydredd ïoneiddio

Dentist looking an X-Ray

Mae’r Adran Ddeintyddol, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi datblygu rhestr wirio ar gyfer defnyddio ymbelydredd ïoneiddio (pelydr X) mewn Gofal Deintyddol Sylfaenol.

Mae wedi cael ei ddatblygu a’i brofi gan ymarferwyr deintyddol cyffredinol a’u timau yng Nghymru.

Nod y cymwysterau yw:

  1. Hyrwyddo arfer da wrth ddefnyddio ymbelydredd ïoneiddio
  2. Galluogi practisiau i gydymffurfio â chanllawiau cenedlaethol a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Diogelu rhag Ymbelydredd Cenedlaethol (NRPB) - Nodiadau Cyfarwyddyd ar gyfer Ymarferwyr Deintyddolar Ddefnyddio Cyfarpar Pelydr X yn ddiogel
  3. Cefnogi arferion i fodloni gofynion Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) o ran arolygu practisau deintyddol

Cynlluniwyd y rhestr wirio i’w llenwi gan y Goruchwyliwr Diogelu rhag Ymbelydredd (RPS), er y dylai ef/hi sicrhau bod holl staff y practis yn cael gwybod amdani.

Os oes angen help arnoch i lenwi’r rhestr wirio, cysylltwch â’ch tiwtor Athrofa Ansawdd yn lleol. Mae manylion cyswllt tiwtoriaid yr Arolygiaeth Ansawdd ar gael isod:

  • Ewart Johnstone, Addysgwr Deintyddol Gwella Ansawdd Gorllewin Cymru
  • Tracey Taylor, Addysgwr Deintyddol Gwella Ansawdd Gogledd Cymru
  • Sue Stokes,, Addysgwr Deintyddol Gwella Ansawdd De a Dwyrain Cymru
  • John Parkinson, Addysgwr Deintyddol Gwella Ansawdd Canolbarth Cymru
  • Kathryn Marshall, Addysgwr Deintyddol Gwella Ansawdd Gorllewin Cymru

Edrychwch ar y dogfennau canlynol:

Hefyd y wefan ganlynol: