Neidio i'r prif gynnwy

Deintyddiaeth matrics aeddfedrwydd

Mae’r Matrics Aeddfedrwydd yn adnodd datblygu ymarfer ar gyfer y tîm deintyddol cyfan sy’n helpu timau deintyddol i ddarparu gofal o ansawdd uchel i gleifion.

Dilynwch y papur hwn sy’n rhoi trosolwg o’r adnodd a gyhoeddwyd yn y British Dental Journal (BDJ) yn 2012.

Fe’i defnyddir yn ystod sesiwn wedi’i hwyluso gyda’ch Addysgwr Gwella Ansawdd. Mae paratoi ar gyfer MMD a’i ddefnyddio yn golygu bod pob cyfranogwr yn gymwys i gael tair awr o DPP y gellir ei ddilysu. Mae’r MMD yn helpu’r tîm deintyddol i ystyried y meysydd canlynol sy’n ymwneud ag arfer gorau ac yn bodloni gofynion deddfwriaethol:

Dogfennau defnyddiol

I gael rhagor o wybodaeth, gweler y dogfennau canlynol:

Yn ogystal, gall y Gyfarwyddiaeth hefyd ddarparu gwybodaeth ychwanegol berthnasol i aelodau’r tîm Deintyddol ar ôl cwblhau eu system sicrhau ansawdd ymarfer.

Cysylltu: HEIW Dental QI / Ffôn: 03300 584 219