Neidio i'r prif gynnwy

MMD Matrics Aeddfedrwydd Deintyddol

Adnodd datblygu ymarfer yw’r Matrics Aeddfedrwydd Deintyddol (MMD) er budd y tîm deintyddol cyfan, gan helpu timau deintyddol i ddarparu gofal o’r radd orau i gleifion.

Fe'i defnyddir yn ystod sesiynau wedi’u hwyluso dan ofal eich Addysgwyr Gwella Ansawdd Deintyddol lleol. Mae paratoi ar gyfer yr MMD a’i ddefnyddio’n gwarantu tair awr o DPP profadwy i bob cyfranogwr sy’n gofrestredig â’r GDC. Mae’r MMD yn helpu’r tîm deintyddol i ystyried y meysydd canlynol o ran arferion gorau a bodloni gofynion deddfwriaethol:

Am ragor o wybodaeth neu i ymholi ynghylch cofrestru ar gyfer MMD, cysylltwch â Gwella Ansawdd Deintyddol AaGIC.