Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau defnyddiol

Resources on a green board

Dyma rai dolenni defnyddiol a allai fod yn ddefnyddiol ichi:

Set of dental tools
Ein hymchwil

Mae gan yr adran ddeintyddol i ôl-raddedigion brofiad hir o ymwneud ag ymchwil a gwerthuso, ar y cyd ag Uned Ymchwil a Gwerthuso Caerdydd mewn Addysg Feddygol a Deintyddol (CUREMeDE).

Lady mirroring herself
Adfyfyrio

Mae’r cynllun ymarfer deintyddol cyffredinol (GDC) ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) yn nodi’n glir bod adfyfyrio yn allweddol i bob cofrestrai feddwl am ganlyniadau eu gweithgarwch DPP.