Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth deintyddol proffesiynol

Dental tools

Uned gymorth deintyddol proffesiynol (DPSU)

Mae adran ddeintyddol i ôl-raddedigion Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) wedi cyflwyno system i gefnogi unigolion sy’n bwriadu ymgymryd â darparu gofal deintyddol sylfaenol neu a gynhwysir ar y rhestr o ymarferwyr yng Nghymru neu a fydd yn derbyn cymorth neu argymhellion ynghylch adfer.

Bydd yr addysgwr deintyddol (arweinydd cefnogaeth broffesiynol (DPS)) yn gweithio gyda’r unigolyn ac yn adolygu lefel y gefnogaeth sydd ei hangen i gyflawni’r pecyn addysgol.

Dyma’r ddwy lefel o gymorth sydd ar gael:

  1. Cynnwys amodol
  2. Materion sy’n ymwneud â pherfformiad/cymorth adfer/dilysu rhestr Perfformwyr yn ôl profiad (PLVE)

Ar ôl derbyn y rhaglen, bydd yr addysgwr deintyddol (arweinydd DPS) yn pennu tiwtor cynllun datblygu personol (CDP) i weithio gyda’r unigolyn.

Bydd pawb a dderbynnir i’r uned gefnogi yn cael cymorth i ddatblygu eu CDP, adeiladu portffolio, cymorth gydag archwiliadau, hyfforddiant gwerthuso a byddant yn cael eu gwahodd i ddiwrnod astudio rheolau a rheoliadau’r GIG yn ogystal â chael eu cyfeirio at gyrsiau adran dau perthnasol fel y nodir gan eich CDP.

Cysylltu â ni

Gweler y ffurflen gais DPSU sydd ar gael i’w llwytho i lawr yn yr adran berthnasol.

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â:

Gweinyddwr Cymorth Deintyddol Proffesiynol

Three dentists
Arholiad Cofrestru Tramor (ORE)

Rhaid i ddeintyddion sy’n cymhwyso y tu allan i’r UE basio dwy ran yr Arholiad Cofrestru Tramor (ORE) a osodir gan y Cyngor Deintyddol Cyffredinol (CDC), sef corff rheoleiddio’r proffesiwn deintyddol yn y DU, cyn iddynt fod yn gymwys i gael eu cofrestru.

Series of key works
Dilysu'r rhestr o Berfformwyr yn ôl profiad

Mae AaGIC yn gweinyddu’r broses ynglŷn â Dilysu Rhestr Berfformwyr yn ôl Profiad (PLVE) ar y cyd â Byrddau Iechyd Lleol a’r rhestr o Berfformwyr ar ran Llywodraeth Cymru.