Neidio i'r prif gynnwy

Cymorth ailddilysu

Collage of Welsh landscapes

Nod yr Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yw cefnogi a gwella safonau proffesiynol drwy Ddatblygiad Proffesiynol Parhaus (DPP), arfarnu ac ailddilysu.

Rydym yn gweithio’n agos gyda rhanddeiliaid gan gynnwys Llywodraeth Cymru, y Cyngor Meddygol Cyffredinol (GMC), Cymdeithas Feddygol Prydain (BMA), a chyrff dynodedig yng Nghymru i ddarparu adnoddau a systemau o ansawdd uchel sy’n cael eu harwain yn broffesiynol.

Mae cydweithio fel tîm yn bwysig i ni ac yn sail i bopeth a wnawn. Mae ethos ein tîm yn cynnwys gwneud y defnydd gorau o’n gwybodaeth a’n harbenigedd, meddu ar agwedd gadarnhaol a rhagweithiol a rhannu arferion da wrth gefnogi ein gilydd.

Yn yr adran hon

Pills and medical equipment
Datblygiad proffesiynol parhaus (DPP)

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn datblygu ac yn darparu amrywiaeth o ddigwyddiadau ac adnoddau CPD ar-lein i gefnogi anghenion gweithlu GIG Cymru.

Collage of logos
Adnoddau ar-lein

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) wedi cynllunio, datblygu a nawr yn rheoli cyfres o adnoddau ar-lein sy’n cefnogi meddygon a chyrff dynodedig drwy’r broses arfarnu ac ailddilysu meddygol.

Patient discussing with his GP
Arfarnu Meddygon Teulu

Mae’r Uned Cymorth Ailddilysu (RSU) yn darparu ac yn rheoli’r broses arfarnu meddygon teulu ar gyfer oddeutu 2,600 o feddygon teulu yng Nghymru.

Cogs
Cymorth ailddilysu a rheoli ansawdd

Rydym yn gweithio gydag ystod eang o randdeiliaid i ddarparu arweiniad, cynorthwyo a gyrru gwelliant parhaus yn ei flaen.