Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun DCT1 Gogledd Cymru

Dentists training

Mae cynllun hyfforddi a chanolfan Gogledd Cymru i ôl-raddedigion wedi’u lleoli yn Ysbyty Glan Clwyd, ger y Rhyl, ar brif gefnffordd yr A55 i Ogledd Cymru, 30 munud o Gaer. Mae gan y ganolfan gyfleusterau rhagorol gyda chyfleuster deintyddol ymarferol ac uned efelychu clinigol gyda llyfrgell, cyfleusterau TG ac ystafelloedd seminar rhagorol. Mae gan y ganolfan enw da fel lle cyfeillgar gydag awyrgylch cefnogol iawn yn addysgol ac yn glinigol. Mae diwrnodau astudio addysgol yn amrywio rhwng dysgu mewn grwpiau bach (fel arfer ar ddydd Mercher) a mynychu cynadleddau cenedlaethol yn ogystal â diwrnodau llywodraethiant clinigol yr adran ac addysgu clinigol wythnosol.

Mae Gogledd Cymru yn enwog am ei golygfeydd arfordirol deniadol, ei thirwedd mynyddig a’i safleoedd hanesyddol. Mae cyfleoedd lawer ar gael ar gyfer gweithgareddau awyr agored gan gynnwys syrffio, dringo, cerdded, canŵio a hwylio. Mae’r Ganolfan Chwaraeon Dŵr Genedlaethol ym Mhlas Menai ger Caernarfon ac mae’r Ganolfan Fynydda Genedlaethol, Plas y Brenin, yng Nghapel Curig. Mae llawer o atyniadau i ymwelwyr sy'n addas i bob oed a chwaeth ac chryn fwrlwm celfyddydol. Mae cysylltiadau trafnidiaeth rhagorol â Chaer, Lerpwl, Manceinion a Dulyn.

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun Hyfforddiant Deintyddol Craidd Gogledd Cymru, cysylltwch â Rosemary Roberts, Gweinyddwraig Hyfforddiant Deintyddol Craidd.