Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun DCT1 Caerdydd

Dentists training

Mae’r Ganolfan Addysg Feddygol a Deintyddol wedi’i lleoli yn Adeilad Academaidd Ysbyty Llandoche, sydd tua phedair milltir o ganol dinas Caerdydd. Mae gan y ganolfan gyfleusterau ardderchog, gan gynnwys unedau deintyddol ar gyfer hyfforddiant ymarferol, darlithfeydd ac ystafelloedd seminar gyda’r holl offer angenrheidiol, cyfleusterau TG a llyfrgell. Mae yna siop goffi a bwyty yn yr ysbyty. Fel arfer, cynhelir y rhaglen o astudiaethau addysgol ar ddydd Mercher.

Mae Caerdydd yn cynnig amrywiaeth eang o gyfleoedd o ran chwaraeon rhyngwladol a diwylliant ac mae’n ddinas fywiog a hardd sy’n cynnig rhywbeth i bawb. Mae Caerdydd yn gartref i Stadiwm Principality a llawer o adeiladau deddfwriaethol. Mae’n ddinas sy’n meddu ar dreftadaeth ac uchelgais ac mae ganddi gysylltiadau ffyrdd, rheilffyrdd a meysydd awyr rhagorol.

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun Hyfforddiant Deintyddol Craidd Caerdydd, cysylltwch ag Amanda Glazer, Gweinyddwraig Hyfforddiant Deintyddol Craidd.