Neidio i'r prif gynnwy

Cynllun DCT1 Merthyr Tudful

Group of dentists smiling

Rhaglen astudio addysgol yn Ysbyty’r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful.

Mae cynllun Hyfforddiant Craidd Deintyddol Merthyr wedi’i leoli yn Ysbyty’r Tywysog Siarl ym Merthyr Tudful, o fewn ychydig filltiroedd i Fannau Brycheiniog sy’n eithriadol hardd, a thua 20 milltir o Gaerdydd. Mae mynediad o Gaerdydd yn hawdd gyda ffordd ddeuol yr holl ffordd. Mae’r Ganolfan Ddeintyddol i Ôl-raddedigion ger adran lawfeddygaeth y geg a’r genau ar gyfer cleifion allanol.

Cynhelir 30 diwrnod astudio bob blwyddyn ar ddydd Iau.

Mae gan y ganolfan ystafell sgiliau clinigol gyda chyfleusterau pennau cogio, llyfrgell ddeintyddol, ystafell efelychu cleifion dynol ac ystafelloedd seminar gyda chyfleusterau TG. Cynhelir cyrsiau ymarferol, gan gynnwys deintyddiaeth lawfeddygol, yn y ganolfan hon.

I gael rhagor o wybodaeth am gynllun DCT Merthyr Tudful, cysylltwch â Julie Roberts, Gweinyddwraig Hyfforddiant Deintyddol Craidd.

Bydd y broses ymgeisio DCT ar gyfer deintyddion cymwysedig yn cyd-fynd â Recriwtio Cenedlaethol. Bydd hysbysebion swyddi DCT ar gael ar wefan Oriel o’r 22ain o Ionawr ymlaen. Edrychwch ar ein tudalen Recriwtio DCT i gael rhagor o wybodaeth.