Neidio i'r prif gynnwy

Integreiddio rhoi'r gorau i ysmygu

Dylai timau deintyddol fanteisio ar bob cyfle i annog pobl i roi’r gorau i ysmygu a darparu gwybodaeth am wasanaethau cefnogol i roi’r gorau i ysmygu. Mae ymyriad byr yn effeithiol o ran helpu ysmygwyr i roi’r gorau i ysmygu.

Er mwyn cynorthwyo timau deintyddol i integreiddio rhoi’r gorau i ysmygu mewn practis deintyddol arferol, mae awdit wedi’i ariannu wedi’i gynllunio gan yr adran ddeintyddol, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru.

Gall ymarferwyr deintyddol gofrestru eu diddordeb drwy anfon e-bost at HEIW.dentalQI@wales.nhs.uk. Drwy gwblhau’r awdit, gall ymarferwyr deintyddol y GIG hawlio cyllid yn ogystal â datblygiad proffesiynol parhaus (DPP) y gellir ei ddilysu. Gall gwasanaethau deintyddol cymunedol, deintyddion preifat yn unig, deintyddion sefydledig a gweithwyr gofal deintyddol proffesiynol hefyd gwblhau'r archwiliad i hawlio DPP y gellir ei ddilysu yn unig.

I gael rhagor o wybodaeth am sut i gael eich practis i gymryd rhan ym mis gweithredu canser y geg, ewch i www.mouthcancer.org

I gael cyrsiau byr ar hyfforddiant mewn ymyriadau, gweler calendr y cyrsiau Datblygiad Proffesiynol Parhaus neu cysylltwch â’ch canolfan ôl-radd leol.