Neidio i'r prif gynnwy

WHTM 01-05

Audit structure

Partneriaeth Cydwasanaethau GIG Cymru – Mae’r Gwasanaeth Cyfleusterau wedi cyhoeddi Memorandwm Technegol Iechyd Cymru (WHTM) 01-05 sy’n disodli Memorandwm Technegol Iechyd (HTM) 01-05.

Mae’r WHTM newydd 01-05 yn disodli’r cysyniad o “ofynion hanfodol” ac “arfer gorau” gyda phroses o welliant parhaus sy’n cyd-fynd â WHTM diwygiedig diweddar eraill.

Mae WHTM 01-05 yn cynnwys gwybodaeth am awdit o gydymffurfio â dihalogi. Datblygwyd yr awdit gan ddeintyddion yng Nghymru ac fe’i cefnogir gan yr adran ddeintyddol, Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC). Gweinyddir yr awdit drwy broses Adolygu Cymheiriaid yr Archwiliad Clinigol ac mae bellach ar gael i holl dimau deintyddol cyffredinol (GDS) a thimau deintyddol y Gwasanaeth Deintyddol Cymunedol (CDS) yng Nghymru.

I gael rhagor o wybodaeth neu i holi am gofrestru ar gyfer yr awdit, anfonwch e-bost at yr adran ddeintyddol.