Neidio i'r prif gynnwy

Arweinwyr Cyfadrannau

Cysylltu pobl

Mae Arweinwyr Cyfadrannau yn gynrychiolwyr AaGIC o fewn y Darparwr Addysg Lleol gydag atebolrwydd ar y cyd i AaGIC a Chyfarwyddwr Meddygol y Darparwr Addysg Lleol.

Maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr o fewn Timau Cyfadrannau ac AaGIC i gefnogi, darparu a rheoli hyfforddiant meddygol ôl-raddedig yng Nghymru. Mae nifer o amrywiadau i fodel Arweinwyr Cyfadrannau sy’n bodoli ar draws Darparwyr Addysg Lleol a bennir gan anghenion lleol a strwythurau llywodraethu, ond mae meysydd cyfrifoldeb penodol yn cynnwys Hyfforddwyr, Hyfforddeion ac Ansawdd.

Swyddi gwag am arweinwyr cyfadrannau

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio i'r swyddi Arweiniol Cyfadran canlynol. Lawrlwythwch a llenwch y ffurflen gais a ddarperir yn y dolenni isod os hoffech wneud cais am y swyddi hyn. Ni allwn dderbyn CVs fel cais.

Arweinydd Cyfadran (Felindre)

Ymddiriedolaeth GIG Felindre

Arweinydd Cyfadran (Ansawdd)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe