Neidio i'r prif gynnwy

Arweinwyr Cyfadrannau

Cysylltu pobl

Mae Arweinwyr Cyfadrannau yn gynrychiolwyr AaGIC o fewn y Darparwr Addysg Lleol gydag atebolrwydd ar y cyd i AaGIC a Chyfarwyddwr Meddygol y Darparwr Addysg Lleol.

Maen nhw’n gweithio mewn partneriaeth â chydweithwyr o fewn Timau Cyfadrannau ac AaGIC i gefnogi, darparu a rheoli hyfforddiant meddygol ôl-raddedig yng Nghymru. Mae nifer o amrywiadau i fodel Arweinwyr Cyfadrannau sy’n bodoli ar draws Darparwyr Addysg Lleol a bennir gan anghenion lleol a strwythurau llywodraethu, ond mae meysydd cyfrifoldeb penodol yn cynnwys Hyfforddwyr, Hyfforddeion ac Ansawdd.

Swyddi Gwag Arweinydd Cyfadran

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer y swyddi Arweinydd Cyfadran canlynol::

Arweinydd Cyfadran (Hyfforddwyr a Hyfforddeion), Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

(y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 8 Rhagfyr 2021)

 

1 x Arweinwyr Cyfadran, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

(y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 3ydd Rhagfyr 2021):

1 x Arweinydd Cyfadran (Ysbyty Glan Clwyd)