Neidio i'r prif gynnwy

Canolfannau addysg

Cysylltu pobl

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cyswllt Lleoliad
Linda Coe Pennaeth Addysg Feddygol
Rosanna Carnevale Dirprwy Bennaeth Addysg Feddygol
Judith James Rheolwr Addysg Feddygol, Ysbyty Nevill Hall
Amal Shandall Rheolwr Addysg Feddygol, Ysbyty Brenhinol Gwent
Kerry James Rheolwr Addysg Feddygol, Ysbyty Prifysgol y Faenor
Lucy Preston Gweinyddwr Iechyd Meddwl, Ysbyty St Cadocs
Catherine O'Leary Rheolwr y Ganolfan Addysg, Ysbyty Ystrad Fawr

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Cyswllt Lleoliad
Deryn Evans Rheolwr Addysg Feddygol, Ysbyty Glan Clwyd
Andrea Taylor-Clutton

Rheolwr Addysg Feddygol a Deintyddol , Sefydliad Meddygol Wrecsam

Kieran Owen

Dirprwy Reolwr Addysg Feddygol a Deintyddol, Sefydliad Meddygol Wrecsam

Libby Demarco Rheolwr Addysg Feddygol Ôl-raddedig, Ysbyty Gwynedd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

Cyswllt Lleoliad
Ceri Hill Rheolwr Addysg Feddygol, Ysbyty Athrofaol Cymru
Melanie Cotter Rheolwr y Ganolfan Addysg, Ysbyty Athrofaol, Llandochau

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Cyswllt Lleoliad
Leanne Holborn Rheolwr Addysg Glinigol
Nicola Matthews Dirprwy Reolwr Addysg Feddygol
Christine Hughes Arweinydd Tîm Addysg Feddygol, Ysbyty’r Tywysog Siarl
Anna Johnson Arweinydd Tîm Addysg Feddygol, Ysbyty Tywysoges Cymru
Tania Williams Arweinydd Tîm Addysg Feddygol, Ysbyty Brenhinol Morgannwg

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Cyswllt Lleoliad
Jayne Noble Pennaeth Addysg a Gwybodaeth Feddygol
Hilary Edwards Rheolwr Addysg Feddygol a Deintyddol, Ysbyty Cyffredinol Bronglais
Nicky Pearce Rheolwr y Ganolfan Addysg Feddygol, Hafan Derwen (Iechyd Meddwl ac Anableddau Dysgu
Carley Box Rheolwr Addysg Feddygol, Ysbyty Cyffredinol Glangwili
Cerys Walters Rheolwr Addysg Feddygol, Ysbyty’r Tywysog Philip
Rhiannon Davies Rheolwr Ôl-raddedig y Ganolfan, Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg

Bwrdd Iechyd Addysgu Powys

Cyswllt Lleoliad
Jane Parry Rheolwr Gwasanaethau Llyfrgell a Rheolwr Ôl-raddedig y Ganolfan, Ysbyty Bronllys

Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru

Cyswllt Lleoliad
Sharon Nesbitt Rheolwr Busnes Hyfforddiant Arbenigol, Cwr y Ddinas 2, Caerdydd

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

Cyswllt Lleoliad
Donna Hole Arweinydd Addysg Feddygol
Emma Jones Rheolwr Gwasanaeth Llyfrgell ac Addysg y Ganolfan, Ysbyty Cefn Coed
Llinos Hodder Rheolwr Meddygol a Deintyddol Ôl-raddedig Ysbyty Treforys
Helen Matthews Rheolwr Meddygol a Deintyddol Ôl-raddedig Ysbyty Treforys
Jill Miles Uwch Weinyddwr Addysg Feddygol Ysbyty Castell-nedd Port Talbot
Sarah Morris Rheolwr Addysg Feddygol Ôl-raddedig (Singleton) Ysbyty Singleton

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

Cyswllt Lleoliad
Steffanie Pothecary Cydlynydd Addysg Feddygol a Datblygu, Canolfan Ganser Felindre