Neidio i'r prif gynnwy

Manylion cyswllt arweiniol cyfadran

Enw

Rôl Arweiniol y Gyfadran

Darparwr Addysg Lleol

Cyfeiriad ebost

Vimla Victor

Arweinydd y Gyfadran (Ansawdd)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

vimla.victor@wales.nhs.uk

Ulfin Rethnam

Arweinydd Cyfadran (Hyfforddwyr a Hyfforddeion)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

ulfin.rethnam@wales.nhs.uk

Anil Kamisetty

Arweinydd Cyfadran (Ysbyty Glan Clwyd)

yn arwain ar Hyfforddeion ar draws yr LEP

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

anil.kamisetty@wales.nhs.uk

Aderemi Alalade

Arweinydd Cyfadran (Ysbyty Wrecsam Maelor)

yn arwain ar Hyfforddwyr ar draws y LEP

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

remi.alalade@wales.nhs.uk

Helen Salter

Arweinydd Cyfadran (Ysbyty Gwynedd)

yn arwain ar Ansawdd ar draws y LEP

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

helen.salter@wales.nhs.uk

Joanne May

Arweinydd y Gyfadran (Ansawdd)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

joanne.may@wales.nhs.uk

Hrishi Joshi

Arweinydd Cyfadran (Portffolio Arbenigedd)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

hrishi.joshi@wales.nhs.uk

Munawar Al-Mudhaffar

Arweinydd Cyfadran (Portffolio Arbenigedd)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

munawar.al-mudhaffar@wales.nhs.uk

Rhys Hewett

Arweinydd Cyfadran (Portffolio Arbenigedd)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro

rhys.hewett@wales.nhs.uk

Daniel Baker

Arweinydd Cyfadran (Ysbyty’r Tywysog Siarl)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

daniel.baker@wales.nhs.uk

Madhumadhi Kannan

Arweinydd y Gyfadran (Tywysoges Cymru)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

madhumadhi.kannan@wales.nhs.uk

GWAG

Arweinydd y Gyfadran (Brenhinol Morgannwg)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

 

Samy Ramadan Mohamed Salem

Arweinydd y Gyfadran (Ansawdd)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

samy.mohamed@wales.nhs.uk

Sarah Davidson

Arweinydd Cyfadran (Hyfforddwyr)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

sarah.davidson@wales.nhs.uk

Ilona Schmidt

Arweinydd Cyfadran (Hyfforddeion)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

ilona.schmidt@wales.nhs.uk

Ahsan Mughal

Arweinydd y Gyfadran (Ansawdd)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

ahsan.mughal@wales.nhs.uk

Monika Vij

Arweinydd Cyfadran (Hyfforddwyr)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

monika.vij@wales.nhs.uk

Amol Pandit

Arweinydd Cyfadran (Hyfforddeion)

Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe

amol.pandit@wales.nhs.uk

Ricky Frazer

Arweinydd y Gyfadran (Felindre)

Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre

ricky.frazer@wales.nhs.uk