Neidio i'r prif gynnwy

Hyfforddiant craidd deintyddol blynyddoedd 2 a 3

Dentists training

Yng Nghymru, rydym yn cynnig nifer o swyddi DCT2 a DCT3, wedi’u lleoli mewn un o bum canolfan ledled Cymru, sef:

  • Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd
  • Ysbyty Treforys, Abertawe
  • Ysbyty Brenhinol Gwent, Casnewydd
  • Ysbyty'r Tywysog Siarl, Merthyr Tudful
  • Glan Clwyd, Llanelwy

Mae'r swyddi sy’n dechrau ym mis Medi 2021 wedi cael eu prosesu drwy Recriwtio Cenedlaethol. 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Helen O'Hara, Rheolwraig Hyfforddiant Deintyddol Craidd.