Neidio i'r prif gynnwy

Gweminar technolegau digidol ym maes gofal sylfaen a chymunedol

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn cynnal gweminar ar-lein ddydd Llun 24 Ebrill am 1yp sy'n canolbwyntio ar dechnolegau digidol yn y sector gofal sylfaenol a chymunedol.

Ar hyn o bryd, mae AaGIC yn gweithio mewn cydweithrediad â'r Rhaglen Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol (SPPC) i ddatblygu Cynllun Gweithlu Strategol ar gyfer Gofal Sylfaenol, ac yn allweddol i hyn, mae'r effaith y mae technolegau digidol fel deallusrwydd artiffisial, roboteg ac awtomeiddio yn ei chael ar weithlu'r presennol a'r dyfodol.

Bydd y digwyddiad o ddiddordeb i unrhyw un sy'n gweithio ym maes Gofal Sylfaenol a Chymunedol megis gwasanaethau meddygol cyffredinol gan gynnwys staff cymorth, gweithwyr gofal brys ac argyfwng proffesiynol, proffesiynau allweddol eraill (gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd, fferylliaeth, deintyddol, optometreg, gofal brys a brys) a gweithwyr proffesiynol digidol a data.

Cofrestrwch eich diddordeb yma. 

Gydag amrywiaeth o siaradwyr allweddol, bydd trafodaeth graff ar y pwnc hwn a bydd yn gyfle gwych i fynychwyr ystyried y technolegau digidol newydd a'r rhai sydd ar ddod a chyfrannu at ddatblygu Cynllun Strategol y Gweithlu ar gyfer Gofal Sylfaenol:

  • Sian Richards — Cyfarwyddwr Digidol a Data, Addysg a Gwella Iechyd Cymru
  • Dorothy Edwards — Cyfarwyddwr Rhaglen Genedlaethol, Addysg a Gwella Iechyd Cymru
  • Yr Athro Alka Ahuja — Seiciatrydd Ymgynghorol Plant a'r Glasoed ac Arweinydd Clinigol Cenedlaethol, TEC Cymru
  • Dr Keith Grimes — Arbenigwr Iechyd ac Arloesi Digidol, Rheolwr Cynnyrch Clinigol, a Meddyg Teulu profiadol
  • Sam Hall — Cyfarwyddwr Gwasanaethau Digidol Sylfaenol, Cymunedol ac Iechyd Meddwl, Iechyd a Gofal Digidol Cymru

Gweld yr agenda yma.