Neidio i'r prif gynnwy

Swyddi a cheisiadau

Llun o bapurau

Er mwyn camu ymlaen mewn gyrfa feddygol, mae angen paratoi at nifer o newidiadau. Mae hyn yn galw am wybod sut i wneud y canlynol:

  • Chwilio am swydd neu gyfle gyrfa sy’n addas i chi
  • Cyflwyno ceisiadau a fydd yn cyrraedd y rhestr fer
  • Gwneud yr argraff orau mewn cyfweliad neu asesiad

Defnyddiwch yr adnoddau canlynol i’ch helpu i ddelio â’r cam perthnasol yn y broses ymgeisio a dethol sydd o’ch blaen:

Adnoddau a phethau i’w lawrlwytho

Canolfannau cyf-weld ac asesu
Gwybodaeth am y canolfannau dethol y gallech ddod ar eu traws a sut i ymddangos ar eich gorau.
Cyngor ar CVs meddygol 
Canllawiau ar strwythuro a datblygu CV meddygol.
Ffurflenni cais meddygol
Dysgu sut i lenwi ffurflen gais i gael y canlyniad gorau a sut i ragori.
Adnoddau ar gyfer ceisiadau am arbenigeddau
Sut i ddod o hyd i’r wefan a’r adnoddau fydd eu hangen arnoch i fynd drwy’r broses ymgeisio ar gyfer Hyfforddiant mewn Arbenigedd.
Creu portffolio
Sut i lunio a datblygu CV meddygol ar gyfer ceisiadau a chyfleoedd drwy gydol eich gyrfa.

Dolenni mewnol

Dolenni allanol