Neidio i'r prif gynnwy

AHP Newyddion a digwyddiadau

Cylchlythyrau Rhaglen

Gallwch gofrestru i dderbyn cylchlythyrau chwarterol gan dîm y rhaglen yma.

 

Digwyddiadau

Gellir dod o hyd i'n holl ddigwyddiadau trwy'r dudalen digwyddiadau.

Cynhadledd gweithwyr proffesiynol perthynol  i iechyd (AHPs) 2022: Amseroedd Arbennig, Arfer Arbennig - 13 Diwrnod ar gyfer AHPs

Rhwng 23 Chwefror a 11 Mawrth cynhaliwyd Cynhadledd AHP 2022. Yn sgîl y pwysau ar wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol roedd ein cynhadledd wedi cael ei strwythuro mewn modd ychydig yn wahanol. Er mwyn galluogi cynifer o bobl â phosibl i fynychu, cawsom 13 o sesiynau awr ar hyd 13 diwrnod gan alluogi cynadleddwyr i ddewis a dethol y sesiynau.

Mae’n bosibl na fydd rhai o’r dogfennau o ffynonellau allanol ar gael yn Gymraeg.

 

Digwyddiadau AHP eraill

 

Gweminarau