Neidio i'r prif gynnwy

Adnoddau Datblygu

Rydym hefyd wedi datblygu rhai e-fodiwlau i ddatblygu eich sgiliau a'ch gwybodaeth ynghylch Ysgrifennu Adroddiadau Goruchwyliwr Addysgol Effeithiol a'r broses Apeliadau ARCP. Cliciwch ar y dolenni canlynol i gyrchu’r rhain:

Rhaglen anwytho i hyfforddwyr

 • Recordiwyd ar 22 Tachwedd 2022
 • Mae'r rhaglen yn cynnwys 6 sesiwn 30-50 munud y gellir eu gwylio'n annibynnol

Deall cyrhaeddiad gwahaniaethol a sut y gall hyfforddwyr helpu

 • Recordiwyd ar 26 Ebrill 2022 yn rhan o Raglen Weminarau Gwanwyn 2022 AaGIC i Hyfforddwyr
 • Hyd: 48 munud

Darparu cymorth datblygu gyrfa i hyfforddeion

 • Recordiwyd ar 25 Mai 2022 yn rhan o Raglen Weminarau Gwanwyn 2022 AaGIC i Hyfforddwyr
 • Hyd: 55 munud

Sgiliau hyfforddi a mentora ar gyfer hyfforddwyr

 • Recordiwyd ar 25 Mehefin 2022 yn rhan o Raglen Weminarau Gwanwyn 2022 AaGIC i Hyfforddwyr
 • Hyd: 54 munud

Nodi a chynllunio cyfleoedd dysgu

 • Recordiwyd y sesiwn hon ar 12 Hydref 2021 fel rhan o Raglen Sefydlu AaGIC ar gyfer Hyfforddwyr Meddygol
 • Hyd: 30 munud

Cefnogi hyfforddeion

 • Recordiwyd y sesiwn hon ar 12 Hydref 2021 fel rhan o Raglen Sefydlu AaGIC ar gyfer Hyfforddwyr Meddygol
 • Hyd: 45 munud

Sut mae clinigwyr yn meddwl mewn gwirionedd?

 • Recordiwyd y sesiwn hon ar 12 Hydref 2021 fel rhan o Raglen Sefydlu AaGIC ar gyfer Hyfforddwyr Meddygol
 • Hyd: 41 munud

Cynnal asesiad effeithiol

 • Recordiwyd y sesiwn hon ar 12 Hydref 2021 fel rhan o Raglen Sefydlu AaGIC ar gyfer Hyfforddwyr Meddygol
 • Hyd: 43 munud

Darparu adborth adeiladol

 • Recordiwyd y sesiwn hon ar 12 Hydref 2021 fel rhan o Raglen Sefydlu AaGIC ar gyfer Hyfforddwyr Meddygol
 • Hyd: 28 munud

Rhoi adborth adeiladol

 • Recordiwyd ar 22 Mehefin 2021 yn rhan o Raglen Weminarau Gwanwyn 2021 AaGIC i Hyfforddwyr
 • Hyd: 49 munud

Darparu hyfforddiant effeithiol o bell / ar-lein

 • Recordiwyd ar 26 Mai 2021 yn rhan o Raglen Weminarau Gwanwyn 2021 AaGIC i Hyfforddwyr
 • Hyd: 54 munud

Cefnogi hyfforddeion a rheoli’ch lles eich hun a lles erail

 • Recordiwyd ar 19 Ebrill 2021 yn rhan o Raglen Weminarau Gwanwyn 2021 AaGIC i Hyfforddwyr
 • Hyd: 54 munud

Rydyn ni’n awyddus i glywed pa mor ddefnyddiol y mae’r adnoddau yma i chi, felly, ar ôl i chi wylio fideo, bydden ni’n ddiolchgar iawn pe gallech chi glicio yma er mwyn rhoi adborth i ni. (Bydd yr arolwg yn cymryd tua 5 munud i’w gwblhau).

Hoffech chi ragor o wybodaeth am gyfleoedd datblygu y mae AaGIC yn eu cynnig? Anfonwch e-bost i’r Uned Ansawdd: HEIW.SRE@wales.nhs.uk