Neidio i'r prif gynnwy

Yr hyfforddiant sydd ar gael

Two people training a group of people

Rydyn ni’n cynnig y gweithdai canlynol i hyfforddwyr a hyfforddeion. Os oes gennych chi ddiddordeb yn unrhyw un o'r canlynol, cysylltwch â’n tîm ni i archebu.

  • Sgyrsiau hollbwysig: rhoi a derbyn adborth (1½ awr) - archwilio sut caiff sgyrsiau hollbwysig eu diffinio: pam mae adborth yn bwysig; pam rydyn ni’n poeni am adborth a’r sgiliau cysylltiedig â derbyn adborth.
  • Cael y gorau o’ch hyfforddiant (1 awr) - mae'r gweithdy’n canolbwyntio ar sut mae manteisio i'r eithaf ar botensial ac osgoi mynd i drafferthion. Bydd cyfranogwyr yn edrych ar arwyddion ac achosion problemau cysylltiedig â chynnydd; yn dysgu am y cymorth sydd ar gael, yn ogystal â chyngor defnyddiol er mwyn gwneud cynnydd wrth weithio drwy’r hyfforddiant.
  • Cynefino (1 awr) – cyflwyniad i’r Uned Cymorth Proffesiynol a sut rydyn ni’n darparu cymorth 1:1 cyfrinachol i hyfforddeion
  • Bod yn fentor/mentorai effeithiol (2 neu 3 awr) – drwy ddefnyddio ymarferion rhyngweithiol, mae'r sesiwn hon yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddatblygu eu dealltwriaeth o fentora a’u helpu i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i ddechrau neu wella partneriaeth fentora.
  • Cymorth gydag arholiadau (3 awr) – gweithdy ymarferol sy’n galluogi cyfranogwyr i ddechrau adolygu, yn ogystal â nodi a datblygu technegau astudio er mwyn llwyddo mewn arholiadau
  • Gêm hyfforddi (3 awr) – gêm fwrdd lle mae cyfranogwyr yn mynd drwy hyfforddiant arbenigol tuag at CCT drwy heriau amrywiol ac ambell lwyddiant, gan drafod y materion a godwyd a rhannu arferion gorau er mwyn dod o hyd i atebion.

Gallwn hefyd drefnu gweithdai pwrpasol sy’n addas i’ch anghenion neu’ch arbenigedd chi.