Neidio i'r prif gynnwy

Swyddi wag Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi

Ynglŷn â'r swydd wag hon

Mae AaGIC yn gwahodd ceisiadau am Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Llawfeddygol Craidd i ymuno â'r tîm a gweithio'n agos gyda'r Deon Meddygol Ôl-raddedig, Pennaeth yr Ysgol Arbenigol a'r tîm Cymorth Hyfforddiant Arbenigol i chwarae rhan bwysig yng nghyfeiriad rhaglenni hyfforddi ledled Cymru ar gyfer hyfforddeion Llawfeddygol Craidd.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn Ymgynghorydd Llawfeddygol Craidd profiadol gyda gwybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o hyfforddiant ar draws y rhanbarth ac sydd hefyd â sgiliau arwain a chyfathrebu cryf ac yn gallu gweithio fel rhan o dîm.

Bydd y swydd yn cael ei chynnig am 3 blynedd yn y lle cyntaf, yn amodol ar arfarniad blynyddol boddhaol, gyda'r opsiwn o wneud cais i ymestyn y rôl, os cytunir ar y ddwy ochr.

Disgrifiad Swydd Llawfeddygaeth Graidd TPD

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y rôl, anfonwch eich CV a mynegiant o ddiddordeb/datganiad personol yn manylu ar eich addasrwydd ar gyfer y rôl yn erbyn y fanyleb person i Elenor.Williams@wales.nhs.uk

Dyddiad Cau : Dydd Gwener 1af Hydref 2021

Dyddiad Cyfweld : 5fed Tachwedd 2021

Cychwyn y rôl :  Rhagfyr 2021 (Dyddiad i'w gytuno)