Neidio i'r prif gynnwy

Swyddi wag Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi

 

Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Meddygaeth

Mae AaGIC yn gwahodd ceisiadau am Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Meddygaeth iechyd y cyhoedd i ymuno â'r tîm a gweithio'n agos gyda'r Deon Meddygol Ôl-raddedig, Pennaeth yr Ysgol Arbenigol a'r tîm Cymorth Hyfforddiant Arbenigol i chwarae rhan bwysig yng nghyfeiriad rhaglenni hyfforddi ledled Cymru ar gyfer hyfforddeion Meddygaeth iechyd y cyhoedd.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn Ymgynghorydd Meddygaeth iechyd y cyhoedd profiadol gyda gwybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o hyfforddiant ar draws y rhanbarth ac sydd hefyd â sgiliau arwain a chyfathrebu cryf ac yn gallu gweithio fel rhan o dîm.

Bydd y swydd yn cael ei chynnig am 3 blynedd yn y lle cyntaf, yn amodol ar arfarniad blynyddol boddhaol, gyda'r opsiwn o wneud cais i ymestyn y rôl, os cytunir ar y ddwy ochr.

Dolen Disgrifiad Swydd 

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y rôl, anfonwch eich CV a mynegiad o ddiddordeb / datganiad personol yn manylu ar eich addasrwydd ar gyfer y rôl yn erbyn y fanyleb person i HEIW.Schoolsupport@wales.nhs.uk. 

Dyddiad Cau:            31.01.2022

Dyddiad Cyfweld:    01.03.2022

Cychwyn y rôl:         01.04.2022

 

Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Stem Cyffredin Gofal Acíwt (ACCS)

Mae AaGIC yn gwahodd ceisiadau am Gyfarwyddwr Rhaglen Hyfforddi ar gyfer Stem Cyffredin Gofal Acíwt (ACCS) i ymuno â'r tîm a gweithio'n agos gyda'r Deon Meddygol Ôl-raddedig, Pennaeth yr Ysgol Arbenigol a'r tîm Cymorth Hyfforddiant Arbenigol i chwarae rhan bwysig yng nghyfeiriad rhaglenni hyfforddi ledled Cymru ar gyfer hyfforddeion Stem Cyffredin Gofal Acíwt (ACCS).

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn Ymgynghorydd profiadol mewn Anaesthesia, Meddygaeth Frys, Meddygaeth Acíwt, neu Feddygaeth Gofal Dwys, gyda gwybodaeth weithiol dda o'r rhaglen ACCS; gyda gwybodaeth a dealltwriaeth gynhwysfawr o hyfforddiant ar draws y rhanbarth ac sydd hefyd â sgiliau arwain a chyfathrebu cryf ac yn gallu gweithio fel rhan o dîm.

Bydd y swydd yn cael ei chynnig am 3 blynedd yn y lle cyntaf, yn amodol ar arfarniad blynyddol boddhaol, gyda'r opsiwn o wneud cais i ymestyn y rôl, os cytunir ar y ddwy ochr.

Dolen Disgrifiad Swydd

Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y rôl, anfonwch eich CV a mynegiad o ddiddordeb / datganiad personol yn manylu ar eich addasrwydd ar gyfer y rôl yn erbyn y fanyleb person i HEIW.Schoolsupport@wales.nhs.uk 

Dyddiad Cau:            28.02.2022

Dyddiad Cyfweld:    15.03.2022

Cychwyn y rôl:         05.04.2022