Neidio i'r prif gynnwy

Perthnasoedd iachach, gwaith a gweithleoedd

Mae gwaith da yn dda i ni! Mae hefyd yn dda i'n cleifion ac eraill rydyn ni'n eu gwasanaethu. Mae sut rydyn ni'n teimlo am ein gilydd a sut rydyn ni'n cyd-dynnu â'n gilydd yn rhan bwysig iawn o'r gwaith. 

Rydyn ni i gyd yn wahanol - felly mae pob perthynas yn cael anawsterau; nid yw hyn yn wahanol yn y gwaith. Gall camddealltwriaeth a pheidio â bod yn glir gyda'n gilydd ynghylch yr hyn yr ydym ei eisiau, a'i angen, niweidio pob un ohonom.

Ers ein harolwg staff yn 2018 a lansiad Cymru Iachach, mae wedi dod yn bwysicach fyth inni wneud popeth o fewn ein gallu i wella sut rydym yn gweithio gyda'n gilydd. Lle nad yw perthnasoedd yn cael eu gwerthfawrogi, mae'n niweidio gofal. 

Mewn partneriaeth lawn â'r GIG, undebau llafur ac arbenigwyr ac arweinwyr Llywodraeth Cymru ledled Cymru, rydym wedi datblygu'r dull gwahanol iawn hwn o'r enw Perthnasau Gwaith Iachach.

Mae Perthnasau Gwaith Iachach yn ymwneud â newid yr hyn a ddisgwylir gan bob un ohonom yn GIG Cymru. Rydym i gyd yn gyfrifol am ein perthnasoedd. Mae cymryd amser i wrando, adnabod, gwerthfawrogi, adnabod a hoffi ein gilydd yn ein helpu i glymu. Mae gwell perthnasoedd yn golygu gwell gofal.

Beth mae hyn yn ei olygu i ni?

Mae dull goleuadau traffig syml yn disodli ein polisïau a'n prosesau achwyniad ac urddas yn y gwaith. Y rhan fwyaf o'r amser, dylai pethau fod yn wych ac yn wyrdd; ambr weithiau, lle rydyn ni'n delio â phethau ein hunain neu ag eraill; yn achlysurol iawn gallai fod yn goch lle mae angen prosesau ffurfiol arnom.

Green traffic light Gwaith a gweithleoedd da yw lle rydyn ni: yn cael ein clywed a lle rydyn ni'n talu sylw i eraill; yn glir ynghylch yr hyn y mae angen i ni ei wneud; ymddiriedaeth ynddom i wneud penderfyniadau; yn cael ein gwerthfawrogi yn ein tîm / grŵp (iau) a'u gwerthfawrogi; hunandosturiol; gallu cymryd rhan mewn myfyrdodau, penderfyniadau a gweithredoedd.    

 


Amber traffic light Os oes gennym broblem gyda rhywun, dylem ddweud wrthynt. Mae sgwrs paned syml yn ffordd wych o wneud hyn. Bydd y fideo fer hon yn eich tywys trwy sut i baratoi a chynnal 'Sgwrs Cuppa. (Mae paratoi a chael 'Sgyrsiau a Phaned' – Trawsgrifio).

Os na allwn wneud hyn, neu os gwelwn fod angen help ar rywun arall, mae gennym awgrymiadau datrys i'n helpu i weithio allan yr hyn y dylem ei wneud a sut y gallwn wella pethau.

Weithiau mae angen pobl eraill arnom i'n helpu i gael sgwrs anodd, felly gallwn ofyn am rywun i hwyluso cyfarfod. 

Erbyn mis Ebrill, byddwn hefyd yn gallu cyrchu Rhwydwaith Cyfryngu GIG Cymru sydd wedi'i achredu'n llawn.
 


Red traffic light Yn olaf, fel copi wrth gefn, er ein bod yn gobeithio na fydd yn rhaid i unrhyw un ddefnyddio hwn, byddwn yn lansio'r Polisi Parch a Datrys newydd yng Ngwanwyn 2021. Mae hyn yn disodli ein polisïau Cwynion ac Urddas yn y gwaith.

Cwestiynau Cyffredin y Polisi Parch a Datrysiad

Os yw'r berthynas (au) y tu hwnt i'w diwygio.

Darganfyddwch fwy am sut mae'ch sefydliad yn byw hyn trwy'ch cynrychiolwyr cyswllt lleol ac undebau llafur.

Disgwyliadau cliriach ar gyfer pob un ohonom.
    Dulliau symlach.
        Mwy o sgyrsiau.  

Bydd Perthnasau Gwaith Iachach yn helpu pob un ohonom ... gan gynnwys ein cleifion.

Mae perthnasoedd gwell yn ein helpu ni i gyd i gael Cymru Iachach.