Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr y GIG nawr AR agor!

Rhaglen STP nawr AR agor!

Mae GIG Cymru yn recriwtio! Mae nifer o arbenigeddau i wneud cais amdanynt o fewn y Rhaglen Hyfforddi Gwyddonwyr (STP) y gellir eu canfod trwy swyddi'r GIG.

Rydym yn dymuno pob lwc i chi gyda'ch ceisiadau!

Awdioleg

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/3989945

Genomeg Canser

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/3994172

Gwyddor Cardiaidd

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4023364

Biocemeg Glinigol

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4029728

Biowybodeg Glinigol

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/3994603

Peirianneg Glinigol

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4009409

Imiwnoleg Glinigol

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4009420

Gwyddor Fferyllol Glinigol

To follow

Genomeg

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4000030

Ffiseg Feddygol (MRI)

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4009619

Niwroffisioleg

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4009628

Meddygaeth Niwclear

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/3989747

Diogelwch Ymbelydredd

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4010543

Ffiseg Radiotherapi

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4011415

Gwyddoniaeth Adluniadol

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4012871

Anadlol a Chwsg

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4013297

Gwyddor Fasgwlaidd

http://www.healthjobsuk.com/vacancy/4013733