Neidio i'r prif gynnwy

Atal a Rheoli Heintiau - fideo byr wedi'i animeiddio

Mewn ymateb i COVID-19 ond hefyd yn ehangach er mwyn atal a rheoli unrhyw heintiau eraill sy'n gysylltiedig â gofal iechyd ac ar ran Grŵp Trosglwyddo Nosocomial Cymru Gyfan, rydym wedi datblygu fideo animeiddiedig byr, i atgyfnerthu arfer gorau ac ymddygiad gweithwyr ac ymwelwyr â lleoliadau gofal ar draws y sectorau, er mwyn lleihau lledaeniad heintiau a chlefydau heintus. 

Gellir lawr lwytho'r animeiddiad, sydd ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg i safleoedd Mewnrwyd y Bwrdd Iechyd, sgriniau arddangos gweledol, a sianeli cyfathrebu lleol eraill lle bo hynny'n briodol.

 

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â Lisa Bassett lisa.bassett3@wales.nhs.uk

Tudalen we i gael rhagor o wybodaeth a'r dolenni i'r adnodd;

https://heiw.nhs.wales/transformation/programmes-of-work/infection-prevention-and-control/