Neidio i'r prif gynnwy

Danfonwch cerdyn post i goruchwyliwr ysbrydol

Rydym ni yn Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) am gynnig cyfle i chi anfon cerdyn post digidol at oruchwyliwr ymarfer sydd wedi eich ysbrydoli ar unrhyw adeg ar eich taith lleoliad. Byddai'n edrych fel hyn...


Weithiau mae AaGIC yn defnyddio lluniau, fideos neu straeon cleifion yn nes ymlaen i ddarlunio neu gefnogi ein gwaith. Gall hyn fod yn gyhoeddiadau fel ein hadroddiad blynyddol, posteri, taflenni, neu ar gyfer ymgyrchoedd iechyd, ac ati. Gellir eu defnyddio hefyd at ddibenion hyfforddiant.

Cyn belled â'ch bod yn hapus, byddwn hefyd yn rhannu'r cardiau post ar ein cyfrifon cyfryngau cymdeithasol AaGIC ac yn defnyddio detholiad o'r rhain at ddibenion marchnata, gan hysbysebu gwerth cyfleoedd dysgu ymarfer sydd ar gael yng Nghymru.

Byddwn hefyd yn sicrhau bod y cardiau post ar gael ar gyfer sefydliadau lle rydych yn cael eich lleoliadau fel y gallant rannu ar eu cyfrifon cyfryngau cymdeithasol ac ar gyfer eu recriwtio a'u marchnata.

Cwblhewch y ffurflen a wnawn ni dylunio cerdyn post i'ch goruchwyliwr sydd wedi eich ysbrydoli.