Neidio i'r prif gynnwy

Wythnos Diogelwch Meddyginiaethau

Mae Wythnos Diogelwch Meddyginiaethau yn rhedeg bob mis Tachwedd gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth o adweithiau niweidiol i gyffuriau (ADR) a’r systemau adrodd cenedlaethol. Bydd ymgyrch 2022 yn digwydd o 7 i 13 Tachwedd  ar y thema sut mae cleifion a gweithwyr gofal iechyd proffesiynol yn gwneud i ddiogelwch gweithio.

Mae adrodd am adweithiau niweidiol i gyffuriau yn hanfodol er mwyn sicrhau diogelwch derbyniol o feddyginiaethau sydd ar y farchnad. Yn anffodus, mae pob system adrodd ar draws y byd yn dioddef o ddiffyg adrodd. Yn hyn o beth, bob blwyddyn mae ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth o systemau gwyliadwriaeth ffarmacolegol a hyrwyddo adnabod ac adrodd am ADR.

Cymerwch olwg ar yr adnoddau hyn i weld sut y gallwn ni i gyd wneud i ddiogelwch weithio.

Cliciwch ar y botymau isod i weld yr adnoddau fideo.

1. Adrodd adweithiau niweidiol i gyffuriau (ADR): Ydych chi’n gwneud popeth allwch chi?

Cliciwch yma i gael mynediad i'r gweminar.

Deilliannau dysgu:

Ar ôl mynychu’r digwyddiad hwn bydd cyfranogwyr yn gallu:

  • Adnabod pa ffactorau i’w hystyried os yw ADR yn cael ei amau
  • Egluro pwysigrwydd adrodd
  • Nodi beth i’w adrodd ar Gerdyn Melyn
  • Amlinellu her ADR yng Nghymru
  • Disgrifio sut mae gwybodaeth Cerdyn Melyn yn cael ei ddefnyddio
  • Adnabod ffyrdd o osgoi ADR
  • Diffinio paramedrau i’w hystyried ar gyfer rhagnodi diogel ac effeithiol
  • Nodi ffyrdd o gefnogi ymgyrch wythnos Diogelwch Meddyginiaethau

 

Cefnogaeth mynediad gweminar

Rhaid i unigolion fewngofnodi i'r wefan yn gyntaf. I’r rhai nad ydynt eisoes wedi cofrestru ar ein gwefan, gallant wneud hynny yma. Mae rhagor o wybodaeth am gael mynediad ato ar gael yma (mewngofnodwch ac allan o'r system i adnewyddu'r dudalen cyn yr argymhellir ei gweld).

 

2. Meddyginiaeth heb Niwed – Ydych chi’n barod am Ddiwrnod Diogelwch Cleifion 2022?

Am ragor o wybodaeth ac i gael mynediad i'r gweminar, cliciwch yma.