Neidio i'r prif gynnwy

Trawsnewidiad

Abstraction of transformation

Mae Addysg a Gwella Iechyd Cymru (AaGIC) yn gweithio gyda phartneriaid ledled Cymru i drawsnewid y gweithlu a'r llwybrau addysg ar draws y system iechyd a gofal.

Ein pwrpas yw integreiddio a chynyddu arbenigedd a gallu wrth gynllunio, datblygu, siapio a chefnogi'r gweithlu iechyd - gan sicrhau bod gennym y staff cywir, gyda'r sgiliau cywir, i ddarparu iechyd a gofal o'r radd flaenaf i bobl Cymru.

Mae trawsnewid yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl ac mae'n cynnwys syniadau fel addasu, amnewid, cofleidio newid, arallgyfeirio, ail-fodelu ac arloesi. Trwy gydol y pandemig Covid-19 rydym wedi gweld sawl enghraifft o drawsnewid ar draws yr holl broffesiynau a lleoliadau iechyd a gofal. Mae Tîm Trawsnewid Gweithlu AaGIC yn ceisio ymgorffori ein gwerthoedd cyffredin o gamau gweithredu sy'n canolbwyntio ar ganlyniadau sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn er mwyn galluogi gwasanaethau i atgyfnerthu effaith trawsnewid trwy ein rhaglenni gwaith.

Y gair ‘doodle’ isod yw eich cyfle i helpu i lunio'r weledigaeth o drawsnewid ar gyfer iechyd a gofal yng Nghymru. Gallwch chi gymryd rhan trwy nodi tri gair sy'n disgrifio orau sut fyddai mesurau a chanlyniadau trawsnewid yn edrych i chi!

Cymryd rhan gyda Mentimeter