Neidio i'r prif gynnwy

Rhaglen wirfoddoli ar gyfer brechiad Covid 19

Rhaglen wirfoddoli ar gyfer brechiad Covid 19

Yn 2020 rydyn ni i gyd wedi aberthu'n fawr i amddiffyn ein hunain, teulu, ffrindiau a'r GIG rhag Covid 19. Er mwyn parhau â'r amddiffyniad hwnnw, rydym yn y broses o frechu ein cenedl ryfeddol. Nid tasg fach yw brechu cenedl ac rydym yn gwerthfawrogi'r holl gymorth a chefnogaeth y gallwn ei dderbyn.

Os hoffech wirfoddoli ar gyfer un o'r nifer o rolau sy'n ofynnol ar gyfer rhaglen frechu Covid 19 neu ddarganfod mwy am sut y gallech chi helpu trwy wirfoddoli, byddem wrth ein bodd yn clywed gennych.

Os oes gennych ddiddordeb mewn rôl gwirfoddolwr clinigol fel:

  • Imiwnyddion
  • Gofal ymadael gan gynnwys monitro arwyddion hanfodol ac arwyddion adwaith alergaidd
  • Darparu cymorth cyntaf os / lle bo angen
  • Goruchwylwyr clinigol gwirfoddol (HCPs)

Cliciwch ar y ddolen ganlynol i gael mwy o wybodaeth gan St John Ambulance Cymru sy'n cydlynu'r rhan hon o'r tîm brechu gwirfoddolwyr.

Ar gyfer yr holl gyfleoedd gwirfoddoli brechu eraill dilynwch un o'r dolenni isod i ddarganfod mwy am sut y gallwch chi helpu yn eich ardal leol.

Bwrdd Iechyd - Cyfeiriad e-bost