Neidio i'r prif gynnwy

Gweithdai ymgynghori: cynllun gweithlu iechyd meddwl

Fel rhan o'r broses ymgynghori ar gyfer Cynllun y Gweithlu Iechyd Meddwl ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol, byddem yn gwerthfawrogi'r cyfle i drafod cynnwys y ddogfen ymgynghori gyda chi yn un o'r gweithdai rhithwir canlynol:

Dydd Mawrth 8 Chwefror 13:30 – 15:00

Dydd Iau 10 Chwefror 13:30 – 15:00

Dydd Llun 21 Chwefror 09:00 - 10:30 (Dwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg)

Dydd Mercher 23 Chwefror 09:00 – 10:30 (Dwyieithog gyda chyfieithu ar y pryd o'r Gymraeg i'r Saesneg)

Dydd Mawrth 1 Mawrth 09:00 – 10:30

Dydd Iau 3 Mawrth 09:00 – 10:30

Dydd Mawrth 15 Mawrth 11:00 – 12:30

Dydd Iau 17 Mawrth 10:30 – 12:00

Dydd Gwener 28 Mawrth 13:30 – 15:00 

I gofrestru ar gyfer un o’r gweithdai hyn, dilynwch y ddolen

Isod fe welwch gopïau o'r ddogfen ymgynghori a chwestiynau i chi ymgyfarwyddo â nhw cyn y gweithdy.

Ynglŷn â'r Cynllun

Mae'r cynllun yn cael ei ddatblygu mewn ymateb i'r camau gweithredu a amlinellir yn Law yn Llaw at Iechyd Meddwl ac mae'n cynnwys pob rhan o'r gweithlu sy'n chwarae rhan mewn perthynas â gwasanaethau iechyd meddwl.   Er mwyn sicrhau ein bod yn adeiladu dull cyfannol o gefnogi pobl, mae hyn yn cynnwys y gweithlu ehangach, cyffredinol yn ogystal â'r gweithlu iechyd meddwl arbenigol.

Mae ein gwaith hyd yma wedi cynnwys ymgysylltu, ymchwil a dadansoddi sylweddol, ac mae hyn wedi llywio'r camau a awgrymwyd yn y ddogfen ymgynghori.

Cymryd rhan

Cynhelir yr ymgynghoriad rhwng 1 Chwefror 2022 a 28 Mawrth 2022.

Yn ogystal â'r gweithdai uchod mae nifer o ffyrdd eraill o gymryd rhan.

• Gallwch gyflwyno eich atebion drwy lenwi'r e-ffurflen hon. Nid oes rhaid i chi roi eich enw nac unrhyw wybodaeth a fyddai'n eich adnabod wrth lenwi'r e-ffurflen.

• gallwch e-bostio eich atebion i heiw.mentalhealth@wales.nhs.uk

• rydym yn trefnu cyfarfodydd gyda chyrff proffesiynol i drafod y camau gweithredu arfaethedig

• rydym yn hapus i ymuno â chyfarfodydd a drefnwyd ymlaen llaw lle bo hynny'n bosibl yn ystod y cyfnod ymgynghori i drafod y camau gweithredu arfaethedig. Os yw hyn o ddiddordeb i chi, anfonwch e-bost at heiw.mentalhealth@wales.nhs.uk

Daeth ychwanegol ar gael ar ein tudalen we cynllun gweithlu iechyd meddwl ar gyfer iechyd a gofal cymdeithasol.