Neidio i'r prif gynnwy

Cynhadledd 'Edrych Ymlaen – Arloesi ar Adegau Heriol'

Ni ellir gwadu bod digwyddiadau anghyffredin 2020 wedi effeithio ar ein datblygiad arferol a’n cymuned o ddigwyddiadau ymarfer gan gynnwys STEME a QISTMas.  Mae’r heriau sydd wedi dod yn sgil Covid-19 wedi gofyn am ffyrdd newydd a gwahanol o feddwl a chyflawni. 

Agorwyd ein cynhadledd rithwir ‘Edrych Ymlaen’ gan ein Prif Weithredwr Alex Howells ar 27 Tachwedd, a oedd yn archwilio  arloesi yn ystod y pandemig a ffyrdd newydd o weithio, hefyd dysgu a hyfforddiant y gallwn edrych ymlaen at ymgorffori i mewn i'n gweithgareddau arferol. 

Cymerodd dros 180 o gynrychiolwyr, gan gynnwys hyfforddwyr meddygol a hyfforddeion, ran mewn diwrnod llawn o sesiynau, gweithdai a chyflwyniadau poster dan arweiniad Dr Anton Saayman, Cyfarwyddwr Gwella Addysg.  Roeddem yn freintiedig i gael mwy na 30 o siaradwyr ac arweinwyr gweithdai yn cyflwyno ar bynciau gan gynnwys sut mae hyfforddiant yn addasu mewn ymateb i Covid-19, gan arddangos arloesiadau dan arweiniad hyfforddeion mewn hyfforddiant meddygol a darparu arweiniad a chefnogaeth ymarferol trwy saith gweithdy cyfochrog ar reoli a darparu hyfforddiant. .  Ymhlith y rhain roedd y prif siaradwr yr Athro Tony Young OBE, Arweinydd Clinigol Cenedlaethol ar gyfer Arloesi GIG Lloegr a Gwella'r GIG, a roddodd gyflwyniad ysgogol ar arloesi clinigol cyflym.

Mae'r adborth ar ‘Edrych Ymlaen’ wedi bod yn hynod gadarnhaol gyda chynrychiolwyr yn gwerthfawrogi'r cyfle i gyfnewid syniadau a rhannu arfer da. Dywedodd un hyfforddai, “ Diolch am gynhadledd wych. Roedd yn rhagori ar y disgwyliadau. Heb os, y gynhadledd rithwir fwyaf llyfn a welais ers i COVID ddechrau! Roedd yr Athro Tony Young yn hollol swynol.”

Mae'r arddangosiad poster ‘Edrych Ymlaen’ ar gael i'w weld o hyd isod a bydd y fideos llawn yn cael eu cynnal yno cyn bo hir. 

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â HEIW.PGES@wales.nhs.uk